ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Toekomst van werk

Hoe ziet de arbeidsmarkt eruit in de toekomst? Kwesties die een rol spelen gaan over de de verhouding vast/flex, de rol van internationale ontwikkelingen en baanverlies door robotisering. Wij vinden het belangrijk dat iedereen kan blijven meedoen op de arbeidsmarkt.

Actueel

Altijd actueel