ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Toekomst van werk

Hoe ziet werk eruit in de toekomst? Wij hebben samen met ABN AMRO, UWV en De Argumentenfabriek geprobeerd om ons een voorstelling te maken van de arbeidsmarkt in 2026. In het boek Werken in de toekomst zijn vier scenario’s uitgewerkt.

Altijd actueel