ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Vaste medewerkers

De laatste cao voor vaste medewerkers van uitzendbureaus werd in 2012 afgesloten. Die is nu niet meer geldig en heeft alleen nog juridische ‘nawerking’.

Vaste medewerkers

Het nieuwe beroepscompetentieprofiel (bcp) van de rol van intercedent beschrijft de benodigde kennis en kunde om het vak nu en in de (nabije) toekomst goed uit te kunnen oefenen. De rol van intercedent is de laatste jaren breder geworden dan alleen werving & selectie en salesgesprekken.

Bekijk het beroepscompetentieprofiel voor de intercedent

Per 1 januari 2022 is het ABU-keurmerk uitgebreid met het onderdeel vakbekwaamheid van vaste medewerkers. Per 1 januari 2023 hebben leden de vakbekwaamheid van vast personeel geborgd in een intern opleidingsbeleid. In dit beleid is vastgelegd hoe de organisatie borgt dat vaste medewerkers over de benodigde kennis beschikken. De inspectie-instellingen zullen bij de audit controleren op de aanwezigheid van dit opleidingsbeleid. Het beleid is in eerste instantie vormvrij. Maar in dit beleid moet wel voor de verschillende rollen in de organisatie omschreven zijn hoe per rol in opleidingen wordt voorzien.

Download het model opleidingsbeleid vaste medewerkers

Onze expert
Krista Plat
Krista Plat
Beleidsadviseur Bedrijfsvoering

Actueel

Altijd actueel