ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Vaste medewerkers

De laatste cao voor vaste medewerkers van uitzendbureaus werd in 2012 afgesloten. Die is nu niet meer geldig en heeft alleen nog juridische ‘nawerking’.

Vaste medewerkers

Het nieuwe beroepscompetentieprofiel (bcp) van de rol van intercedent beschrijft de benodigde kennis en kunde om het vak nu en in de (nabije) toekomst goed uit te kunnen oefenen. De rol van intercedent is de laatste jaren breder geworden dan alleen werving & selectie en salesgesprekken.

Bekijk het beroepscompetentieprofiel voor de intercedent

Per 1 januari 2022 is het ABU-keurmerk uitgebreid met het onderdeel vakbekwaamheid indirecte medewerkers. Concreet betekent dit: wij verwachten van onze leden dat zij een intern opleidingsbeleid voor hun indirecte personeel hebben. Waarbij in het bijzonder: de indirecte medewerkers die direct contact hebben met uitzend- en payrollkrachten en klanten, danwel direct betrokken zijn bij het proces van het contractmanagement/ de verloning van uitzend- en payrollkrachten. Leden tonen met een SEU-diploma uitzendprofessional en/of backoffice professional (of gelijkwaardig alternatief), aan dat medewerkers over de benodigde basiskennis beschikken.

Onze expert
Yoka Eeltink
Yoka Eeltink
Beleidsadviseur Juridische Zaken

Actueel

Altijd actueel