ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Werkloosheid

Voor uitzendbureaus is werkgeverschap core business. Kennis van sociale wetgeving is daarbij onmisbaar. Niet alleen om aan wet- en regelgeving te voldoen, maar ook om verzuim te beheersen en kosten te besparen. Werkloosheid is een belangrijk thema voor uitzenders, niet alleen omdat uitzenders vaak het verschil tussen werkloosheid en werk kunnen maken, maar ook omdat de ww-lasten een belangrijk onderdeel van de werkgeverslasten zijn.

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws, naslaginformatie en standpunten van de ABU.

Onze expert
Saied Idbid
Saied Idbid
Beleidsadviseur Sociale Zekerheid en Fiscale Zaken

Actueel

Wet- en regelgeving

Interessante links en naslaginformatie

  • Handboek Loonheffingen

    Het handboek loonheffingen wordt jaarlijks uitgegeven door de belastingdienst en is hét leidende handboek voor de correcte uitvoering van de salarisadministratie. U vindt de uitgave voor 2021 hier.
  • Kennisdocument Premiedifferentiatie WW

Het kennisdocument premiedifferentiatie is een uitgave van SZW. Deze uitgave wordt regelmatig van een update voorzien en bevat zeer gedetailleerde informatie over hoe de regeling moet worden geïnterpreteerd en uitgevoerd. Het document bevat voorbeelden en verduidelijkingen. De laatste versie kunt u hier downloaden.

Update: in december 2020 is een nieuwe versie gepubliceerd. In dit document is met name verduidelijkt dat ook uitzendorganisaties in aanmerking kunnen komen voor de lage WW-premie bij een BBL-situatie.

Opmerking mbt schriftelijkheidsvereiste: Hoewel dit onderdeel van het kennisdocument in versie december mogelijk niet heel duidelijk is,  geldt de versoepelde schriftelijkheidsvereiste voor alle arbeidsovereenkomsten. Dit blijkt ook uit dit bericht op de website van de Belastingdienst. Bij de uitleg wanneer is voldaan aan de schriftelijkheidsvereiste wordt geen onderscheid gemaakt tussen contracten die voor en na 2020 zijn ingegaan.

  • Actuele premiepercentages.

Op de ABU-website vindt u een actueel overzicht van de ABU-premies, waaronder de actuele Awf (ww)-premies.

  • Informatie voor werknemers

Voor informatie over de WW voor medewerkers, verwijzen we naar de UWV pagina’s. U vindt hier alle informatie over ww-rechten en plichten.

Kostprijselementen