ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Pensioen

Bij goed werkgeverschap hoort een goede pensioenregeling. De ABU wil komen tot een nieuwe, toekomstbestendige pensioenregeling voor uitzendkrachten. Er zijn een paar maatschappelijke ontwikkelingen die hierbij meespelen:

  • De wachttijd in de huidige pensioenregeling komt steeds meer onder druk te staan.
  • StiPP, het pensioenfonds voor de uitzendsector, wil de huidige, complexe Basisregeling vanaf 2020 niet meer uitvoeren.
  • Er is tussen de sociale partners al lang overleg over een nieuw pensioenstelsel. Een verbeter-de pensioenregeling voor uitzendkrachten moet hier in passen.
Onze expert
Dick Voortman
Dick Voortman
Senior beleidsadviseur Arbeidsvoorwaarden en Pensioen

Altijd actueel