ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Marktcijfers

De ABU-Marktmonitor meet de operationele uitzendomzet en -uren van een representatief aantal ABU-uitzendondernemingen. Het gaat om de omzet en uren van het uitzenden in fase A, B en C. De ABU-marktmonitor verschijnt vierwekelijks. In de rapportage worden altijd cijfers vergeleken met dezelfde periode in het jaar daarvoor. Om de cijfers goed te kunnen vergelijken past de ABU – waar nodig- een correctie toe op het aantal gewerkte dagen.

Onze expert
Patricia Honcoop
Patricia Honcoop
Beleidsmedewerker Arbeidsmarktinformatie

Meer informatie over de marktcijfers