ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Bedrijfsvoering

In de uitzendbranche zijn de administratieve lasten hoog. Onze oplossing: digitalisering en een slimme vervlechting van bedrijfsprocessen en ICT. Of het nu gaat om software voor kandidatenselectie, geautomatiseerde klantencontacten of self-help websites.

Ons advies aan onze leden is om niet weg te lopen voor digitalisering. Het biedt namelijk kansen. Niet alleen aan de voorkant – matching van vraag en aanbod – maar vooral aan de achterkant, in operationele processen.

De ABU helpt door:

  • Standaardisatie: door het ontwikkelen van standaarden kunnen berichten automatisch digitaal worden uitgewisseld. Daarom is de stichting SETU opgericht.
  • Overleg met softwareleveranciers: over het programmeren van de cao en wet- en regelgeving.
  • Verdere digitalisering van bedrijfsprocessen: kansen en verplichtingen (vanuit wetgeving) om uw processen verder te digitaliseren.
  • Inperken regeldruk: wij proberen uitvoeringslasten van nieuwe wet- en regelgeving zoveel mogelijk te beperken.
Onze expert
Krista Plat
Krista Plat
Beleidsadviseur Bedrijfsvoering

Actueel

Altijd actueel