ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Bedrijfsprocessen en ICT

In de uitzendbranche zijn de administratieve lasten hoog. Onze oplossing: digitalisering en een slimme vervlechting van bedrijfsprocessen en ICT. Of het nu gaat om software voor kandidatenselectie, geautomatiseerde klantencontacten of self-help websites.

Ons advies aan onze leden is om niet weg te lopen voor digitalisering. Ontwikkelingen als eHerkenning (DigiD voor bedrijven) zijn binnenkort ook een verplichting. Digitalisering biedt veel kansen. Niet alleen aan de voorkant – matching van vraag en aanbod – maar vooral aan de achterkant, in operationele processen.

De ABU helpt door:

  • Standaardisatie: door het ontwikkelen van standaarden kunnen berichten automatisch digitaal worden uitgewisseld. Daarom is de stichting SETU opgericht.
  • Overleg met softwareleveranciers: over het programmeren van de cao en wet- en regelgeving.
  • Verdere digitalisering van bedrijfsprocessen: kansen en verplichtingen (vanuit wetgeving) om uw processen verder te digitaliseren.
  • Inperken regeldruk: wij proberen uitvoeringslasten van nieuwe wet- en regelgeving zoveel mogelijk te beperken.
Onze expert
Wouter Klomp
Wouter Klomp
Beleidsadviseur Bedrijfsprocessen

Actueel

Altijd actueel