ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Oekraïne

De stroom vluchtelingen uit Oekraïne is groot. De eerste zorg is dat zij opvang krijgen en tot rust kunnen komen. Naar mate zij langer in ons land zijn, zal ook de behoefte aan werk toenemen.

Het kabinet heeft bekendgemaakt hoe zij met de grote Oekraïense vluchtelingenstroom om wil gaan. In dit nieuwe beleid wordt onder andere gesproken over de mogelijkheden voor Oekraïners om te werken in Nederland.

Dit zijn de uitgangspunten van de regeling voor werk:

Er komt een tijdelijke verruiming voor Oekraïners om te werken in Nederland;
De tewerkstellingsvergunning (TWV) vervalt, maar er komt een meldplicht;
De verruiming moet gaan gelden per 1 april 2022.

Onze expert
Peter Loef
Peter Loef
beleidsadviseur Arbeidsmigratie

Actueel