ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Oekraïne

De stroom vluchtelingen uit Oekraïne is groot. De eerste zorg is dat zij opvang krijgen en tot rust kunnen komen. Naar mate zij langer in ons land zijn, zal ook de behoefte aan werk toenemen.

Dit zijn de uitgangspunten van de regeling voor werk:

  • Er is een tijdelijke verruiming voor Oekraïners om te werken in Nederland; deze is verlengd tot 31 augustus 2022;
  • Door de tijdelijke verruiming vervalt tijdelijk de tewerkstellingsvergunning (TWV). Wel is er een verplichte inschrijving bij de gemeente (BRP) en een meldplicht aan UWV;
  • De tijdelijke verruiming geldt vanaf 1 april 2022.
Onze expert
Laura Spangenberg
Laura Spangenberg
Programmamanager Arbeidsmarkt en Werkgeverschap

Actueel