ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Oekraïne

Ontheemden uit Oekraïne die onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB) vallen, mogen tot 4 maart 2025 in loondienst werken vanwege de verlenging van de richtlijn. Op 28 september 2023 heeft de JBZ-Raad* in Brussel besloten om de RTB voor ontheemden uit Oekraïne te verlengen tot 4 maart 2025. Hierdoor kunnen ontheemden uit Oekraïne die onder de RTB vallen een jaar langer in de EU verblijven en hebben zij tot 4 maart 2025 recht op opvang, medische zorg, onderwijs en ook werk.

Huidige voorwaarden blijven gelden

Op het gebied van arbeid betekent dit dat ontheemden uit Oekraïne ook tot 4 maart 2025 in loondienst mogen werken in Nederland. De voorwaarden die nu gelden, blijven vooralsnog hetzelfde. Dit betekent dat werkgevers ontheemden uit Oekraïne die onder de RTB vallen, langer in dienst kunnen houden of nemen. Meer informatie over wanneer en onder welke voorwaarden een ontheemde uit Oekraïne mag werken in Nederland vindt u op Rijksoverheid.nl.

Wie vallen onder de RTB tot 4 maart 2025?

In Nederland vallen ontheemden met de Oekraïense nationaliteit die na 26 november 2021 uit Oekraïne vertrokken zijn onder de richtlijn. En mensen met de Oekraïense nationaliteit die voor 27 november 2021 al langere tijd in Nederland waren (voor bijvoorbeeld werk en nu niet meer veilig terug kunnen).

Daarnaast vallen derdelanders uit Oekraïne zonder de Oekraïense nationaliteit met een permanente verblijfsvergunning onder de richtlijn, net als derdelanders uit Oekraïne met (inter)nationale bescherming. Ook familieleden van deze groepen vallen onder de richtlijn.

Derdelanders met tijdelijke verblijfsvergunning

Aan de ontstane verwarring over de status van derdelanders uit Oekraïne is voorlopig een einde gekomen. Alle derdelanders uit Oekraïne waarvan het recht op tijdelijke bescherming na 4 maart 2024 is beëindigd, houden dat recht voorlopig. Derdelanders houden het recht op opvang, leefgeld, medische zorg en werk.
Onze expert
Laura Spangenberg
Laura Spangenberg
Programmamanager Arbeidsmarkt en Werkgeverschap

Actueel