ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Toelatingsstelsel (Wtta)

Wetsvoorstel Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten

Met het wetsvoorstel Toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (Wtta) komt er een toelatingsstelsel voor uitzendbureaus en andere bedrijven die arbeidskrachten ter beschikking stellen. In het nieuwe stelsel mogen uitleners alleen op de markt opereren als zij daartoe toegelaten zijn. Daarvoor moeten zij onder andere een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) indienen, een waarborgsom van honderdduizend euro overmaken, laten zien dat zij het juiste loon betalen (de inlenersbeloning is een belangrijk thema) en hun belastingen betalen. Periodiek wordt gecontroleerd of de uitzendbureaus zich aan de regels blijven houden.

Bedrijven die uitzendkrachten inlenen, de zogenoemde inleners, mogen alleen zaken doen met uitleners die door de overheid toegelaten zijn tot de markt. De Arbeidsinspectie gaat toezicht houden op de verplichtingen voor in- en uitleners.

Het wetsvoorstel bevat ook overgangsrecht om – in aanloop naar de inwerkingtreding van de toelatingsplicht per 1 januari 2027 – uitleners te stimuleren om vóór 1 juli 2026 een toelating aan te vragen en zich, in aanloop daarnaartoe, vrijwillig te laten certificeren door de Stichting Normering Arbeid (SNA).

De ABU steunt het voorstel van het toelatingsstelsel (Wtta) zoals het er nu ligt en blijft het belang van voldoende en effectieve handhaving, kosten en werkbaarheid in de praktijk benadrukken. De Tweede Kamer debatteert mogelijk in november 2024 over het wetsvoorstel.

Voor ABU-leden

Informatie exclusief voor leden vindt u hier.

De komende periode vullen we dit dossier aan met verdere relevante inhoud.

Onze expert
Tugba Karabulut
Tugba Karabulut
Programmamanager Marktregulering

Actueel

Veelgestelde vragen over dit onderwerp

 • Wat is het doel van het wetsvoorstel ‘Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten’?

  Dit wetsvoorstel vloeit voort uit de aanbevelingen van de commissie-Roemer in 2020. Het beoogt een betere regulering in de uitzendbranche, door malafide uitzenders te weren en bonafide uitzenders meer ruimte te geven. Verder beoogt het de positie van ter beschikking gestelde arbeidskrachten te verbeteren en een gelijk speelveld te creëren voor ondernemingen die zich met terbeschikkingstelling van arbeid bezighouden.

 • Wanneer wordt de toelatingsplicht ingevoerd?

  De toelatingsplicht wordt ingevoerd op 1 januari 2027. U moet de toelating dan vóór 1 juli 2026 aanvragen.

 • Welke voorwaarden worden gesteld aan de aanvraag van de toelating?

  Bij de aanvraag van de toelating moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  1. Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor rechtspersonen overleggen
  2. Een waarborgsom van 100.000 euro per rechtspersoon storten (tenzij uitgezonderd)
  3. Een inspectierapport naleving normenkader overleggen waaruit blijkt dat u voldoet aan het nieuwe normenkader. Bij de aanvraag van de eerste toelating mag u in plaats van het inspectierapport een geldig SNA-keurmerk overleggen.
 • Waar kan ik de toelating aanvragen?

  Bij een nog op te richten Toelatende Instantie. Wij zullen u hier t.z.t. over informeren. Het gaat hierbij om een uitvoeringsorganisatie waar ambtenaren de toelating namens de minister verstrekken.