ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Platformwerk

Digitale platforms zoals Uber, Helpling en Werkspot zijn in opkomst. Platforms brengen vraag en aanbod van tijdelijk werk snel, goedkoop en op grote schaal bij elkaar. Een voordeel van platforms is dat ze de toegang tot werk laagdrempelig maken. Een nadeel is de onduidelijkheid over de status van platformmedewerkers: ze worden vaak ten onrechte gezien als ‘zelfstandige’. Wij pleiten ervoor om platformwerk in goede banen te leiden.

Onze expert
Saied Idbid
Saied Idbid
Beleidsadviseur Sociale Zekerheid en Fiscale Zaken

Actueel

Altijd Actueel