ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Breder scholen geeft meer werkzekerheid en mobiliteit

Kunnen we voorkomen dat werknemers door seizoenschommelingen in de WW terechtkomen en hen meer werkzekerheid bieden door ze breder te scholen? Met dat idee begon Faber Personeelsdiensten in 2019 schilders op te leiden tot beginnend installatiemonteur. Hierdoor kunnen schilders in de rustigere winterperiode tijdelijk een ander beroep uitoefenen en kunnen meer flexkrachten een vast contract krijgen. Dit experiment leverde wisselende resultaten op en vooral waardevolle lessen voor het breder opleiden van medewerkers.

Ook op een arbeidsmarkt met steeds grotere personeelstekorten blijven seizoensinvloeden uitdagend voor werkgevers en vakmensen in sectoren met seizoenswerkloosheid, onder wie schilders. “Natuurlijk willen werkgevers goede vakmensen behouden, maar ze zien ook ieder jaar de winter aankomen. Door weersinvloeden is dit het traditionele laagseizoen waardoor werkgevers toch niet al hun mensen aan het werk kunnen houden. Dit geldt in de schilderbranche, maar ook andere (technische) beroepsgroepen hebben te maken met seizoenschommelingen, waardoor werkgevers vakmensen minder vaste contracten kunnen bieden,” schetst Frank Craemers, directeur Business Support & Innovatie van The Employment Group (TEG). Faber is daar één van de vier labels.

Nieuwe wegen zoeken

Faber is het grootste bedrijf voor personeelsbemiddeling in de bouw- en schildersbranche van Nederland. Hier worden op de drukkere momenten zo’n 1.500 schilders ingezet bij projecten van opdrachtgevers. In de winter kan ongeveer de helft van de schilders sowieso doorwerken met ongeveer dezelfde uren, schetst Joni Hendrix (manager Business Development) van Faber. “De anderen werken minder of niet, maar ook aan hen willen we in de winter werk blijven bieden. Dat lukt bij steeds meer mensen, maar daarvoor zijn we altijd op zoek naar nieuwe wegen.” Het aantal mensen met een uitzendcontract dat extra zekerheid en rechten biedt (fase B of C) is hierdoor relatief hoog.

Om nog meer mensen extra zekerheid en ontwikkelmogelijkheden te bieden, is in 2019 het (experimentele) opleidingstraject van schilder naar ‘winterinstallateur’ gelanceerd. Zo’n 200 schilders zijn ingestroomd en volgden een opleidingsprogramma van vier weken bij de eigen vakschool van Cottus in Helmond. Na vier weken gingen deelnemers tien weken praktijkleren door mee te lopen met een ervaren installatiemonteur in een soort meestergezeltraject. Schilders worden zo naast hun bestaande vak opgeleid tot beginnend installatiemonteur. Ze beginnen als assistent met de eenvoudiger montagetaken. Hendrix: “Hierdoor zijn deze mensen al vrij snel inzetbaar én kunnen zij zich verder ontwikkelen in het nieuwe vakgebied.”

“Een conclusie is dat je van de ene vakman niet eenvoudig een andere vakman kunt maken.”

Frank Craemers, directeur Business Support & Innovatie van The Employment Group

Breder kijken naar inzetbaarheid

Na enkele jaren experimenteren zijn inmiddels de eerste conclusies te trekken. Het aantal schilders dat echt volledig de overstap heeft gemaakt naar het werk als installateur is beperkt tot enkelingen. Maar schilders worden in de winterperiode nu wel breder ingezet, waardoor ze aan het werk blijven. Craemers: “Een conclusie is dat je van de ene vakman niet eenvoudig een andere vakman kunt maken. Zij hechten zelf vaak ook sterk aan hun eigen ‘ambacht’. Maar de deelnemers zijn nu breder inzetbaar en zo worden ze ook benut. Dat werkt dus.”

De grootste winst van dit traject is volgens Craemers dat TEG binnen alle labels anders en vooral breder is gaan kijken naar duurzame inzetbaarheid en het breder opleiden van vakmensen en professionals. Faber en de andere labels van TEG merken dat de bredere opleidingsaanpak vruchten afwerpt en gaat ook verder op de ingeslagen weg. Craemers: “Wij passen inmiddels alles toe bij onze vakscholen en bieden steeds meer scholingsmogelijkheden. We merken dat medewerkers die breder geschoold zijn, langer in dienst blijven en nieuwe stappen zetten in hun ontwikkeling. Een voorwaarde is wel dat de verbreding – zeker richting een andere vakdiscipline – ook past bij het eigen interesseveld van de betreffende medewerker,” aldus Craemers.

Inspiratiegids met meer praktijkvoorbeelden

De arbeidsmarkt is volop in beweging. Werk verandert of verdwijnt. Hoe kunnen werkenden soepel en veilig oversteken van baan, naar een ander beroep, naar een andere sector. Daarover hebben de AB, AWVN en Tilburg University de inspiratiegids Goed op weg uitgeven, met zeven praktijkvoorbeelden. Een uitgebreidere versie van praktijkverhaal over de schildersbranche is ook in deze gids te vinden. Lees verder

Gerelateerde artikelen