ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Parlementaire agenda: Wetsvoorstel Goed verhuurderschap

Regelmatig wordt in de Tweede Kamer gedebatteerd en besloten over onderwerpen die de uitzendbranche raken. In deze rubriek belichten we een actueel onderwerp:

Wat: Plenair debat over wetsvoorstel Goed verhuurderschap
Wanneer: Week 7 (14, 15 of 16 februari 2023)
Waar: Tweede Kamer (hier live te volgen)

De Tweede Kamer debatteert binnenkort over het wetsvoorstel Goed verhuurderschap. Met het wetsvoorstel wil de regering ongewenste verhuurpraktijken aanpakken.

Wat vindt de ABU?

De ABU onderschrijft het doel van de regering om de kwaliteit van de huisvesting van arbeidsmigranten te verbeteren. Zonder snelle en substantiële uitbreiding van het aanbod van huisvesting kan echter niet worden voldaan aan de eis dat iedere persoon over een eigen kamer dient te beschikken. Want meer kwaliteit vergt meer ruimte voor een beter en betaalbaar aanbod van huisvesting. Hiervoor is voldoende tijd nodig.

In dat kader is de ABU vanwege de krapte op de woningmarkt bezorgd over de mogelijke versnelling bij de aanpassing van bestaande huisvesting in drie jaar naar de gewenste situatie van één persoon per kamer. De versnelling zal op de korte termijn tot forse extra tekorten leiden. Temeer ook omdat de snelheid waarmee nieuwe huisvesting wordt gerealiseerd ontoereikend is. Dit alles met onwenselijke gevolgen voor arbeidsmigranten en ondernemers in alle betrokken sectoren in Nederland.

Er is al jaren een tekort van ongeveer 120.000 tot 150.000 woonplekken voor arbeidsmigranten. Op het moment dat alle arbeidsmigranten over een eigen kamer moeten beschikken, zal het tekort toenemen met 156.000 extra kamers (43.000 woningen). Bestaande woonsituaties, waarvan ook een deel gecertificeerd is, voldoen namelijk niet allemaal aan de nieuwe voorwaarde. Deze woonvoorraad zal moeten worden aangepast. Het tekort aan huisvesting wat er al was en wat door de maatregel extra ontstaat, kan op dit moment ook niet worden opgevangen door nieuwbouw. Daarom is een overgangstermijn van tien jaar noodzakelijk.

Lees ook: https://www.abu.nl/kennisbank/arbeidsmigratie/nieuwe-wet-goed-verhuurderschap-in-de-maak/

Gerelateerde artikelen