ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Nieuwe Wet goed verhuurderschap in de maak

Nieuwe Wet goed verhuurderschap in de maak

Met het wetsvoorstel Goed verhuurderschap wil de regering ongewenste verhuurpraktijken voorkomen en tegengaan. Het doel is woningzoekenden, huurders en arbeidsmigranten beter te beschermen. De ABU, NBBU en LTO hebben gezamenlijk een inbreng geleverd op het wetsvoorstel.

“De arbeidsmigrant is geen tweederangsburger, zoals Emile Roemer terecht stelde. We staan daarom met elkaar voor twee belangrijke opgaven: zorgen voor voldoende én goede huisvesting,” zegt Martijn Balster, wethouder Volkshuisvesting bij de gemeente Den Haag en lid van de VNG-commissie Ruimte Wonen en Mobiliteit. “Het debat moet in een versnelling komen en ik hoop dat de Wet goed verhuurderschap zal leiden tot een kwaliteitsimpuls in huisvesting. Het is nodig dat partijen die aan arbeidsmigranten verhuren aan fatsoensnormen gebonden kunnen worden. Er gebeurt al veel goeds, met name door ABU-leden. Maar helaas komen we ook nog steeds hele schrijnende situaties tegen. Het is daarom goed dat gemeenten straks een instrumentarium hebben om ongewenste huisvestingspraktijken te voorkomen.

“Als opdrachtgevers gebruikmaken van een locatie die niet-SNF-gecertificeerd is, dan mogen ze daar best op afgerekend worden.”

Eric Nabuurs, directeur van N2 People

Beter controle

Het wetsvoorstel introduceert verschillende instrumenten, waaronder (basis)normen voor goed verhuurderschap, de bevoegdheid om verhuurdervergunningen te introduceren en de mogelijkheid voor gemeenten om het beheer van een woning over te nemen. “Het mag duidelijk zijn dat ieder ABU-lid voor goed verhuurderschap staat,” zegt Eric Nabuurs, directeur van N2 People. “Een verhuurvergunning juich ik toe, omdat het voor duidelijkheid zorgt. Maar wat worden precies de criteria? De commissie-Roemer wil graag dat arbeidsmigranten een eigen, afsluitbare slaapkamer krijgen. Een deel van de huisvesting voldoet al aan deze standaard. In veel gemeenten lukt het echter niet om nieuwe huisvesting te realiseren. De vrees van de ABU is dat deze maatregel dan juist gaat zorgen voor een groter huisvestingstekort.” Volgens Nabuurs zou er nu ook al veel gedaan kunnen worden om misstanden tegen te gaan. “Maar helaas gebeurt dat niet. Ik hoop dat de nieuwe wet vooral leidt tot betere controle. Alle ABU-leden werken met het SNF-keurmerk. Maar slechts een kwart van alle huisvestingslocaties voor arbeidsmigranten is gecertificeerd. Maken opdrachtgevers gebruik van een locatie die niet-SNF-gecertificeerd is? Dan mogen ze daar best op afgerekend worden.”

“Verbetering van de positie van arbeidsmigranten vraagt om een integrale aanpak. Deze wet is een stap in de goede richting.”

Martijn Balster, wethouder in Den Haag en lid van de VNG-commissie Ruimte Wonen en Mobiliteit

Commissie-Roemer

Met het wetsvoorstel worden gemeenten gestimuleerd om te sturen op het gebruik van bestaande huisvestingskeurmerken. Verplicht wordt het echter niet. “Dat is jammer, want ook de VNG zou graag het keurmerk als een verplichte minimumgrens zien,” stelt Balster. “Er zijn al veel partijen die boven deze grens uitstijgen. Maar waar het nu nog niet lukt, moet kwaliteit afgedwongen worden.” De nieuwe wet maakt onderdeel uit van het pakket aan maatregelen die volgen uit de rapporten van de commissie-Roemer, aldus Balster. “Het doel is om breder te kijken naar de positie van arbeidsmigranten. En samen met alle betrokken partijen te zorgen voor de juiste woonomstandigheden, goed werkgeverschap en scheiding van bed en brood.”

“Een betere scheiding tussen bed en brood is een goede en belangrijke zaak, waar de ABU ook actief op stuurt,” vult Nabuurs aan. “Er wordt nog te vaak gedacht dat het verhuren van woonruimte aan internationale medewerkers een inkomstenbron is voor uitzenders. Maar het is een kostenpost. Dat betekent natuurlijk niet dat het tot afhankelijkheid moet leiden.” De nieuwe wet goed verhuurderschap is volgens Balster slechts een stukje van de puzzel. “Verbetering van de positie van arbeidsmigranten vraagt om een integrale aanpak. Maar deze wet is in ieder geval een stap in de goede richting.”

Gerelateerde artikelen