ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Over de ABU

ABU. Dat werkt voor iedereen beter.

Video afspelen
Deze video is embedded in de site en wordt geladen van YouTube. Als je de video speelt, ga je akkoord met de privacyverklaring van Google

Beleidsplan 2024 ABU. Dat werkt voor iedereen beter

De ABU is de Algemene Bond Uitzendondernemingen. Wij helpen uitzendondernemingen en payrollbedrijven die lid zijn om uitzendwerk en payrolling van waarde te laten zijn voor de maatschappij.

Onder deze missie zitten vier drijfveren.

  1. Maatschappelijke betrokkenheid: we dragen – in samenwerking met anderen – bij aan oplossingen voor de arbeidsmarkt en de samenleving.
  2. Goed werkgeverschap: we zorgen goed voor uitzendkrachten en helpen hen vooruit.
  3. Kwaliteitsbewustzijn: we handelen als professioneel dienstverlener gebaseerd op kennis van zaken en we houden ons aan wet- en regelgeving.
  4. Betrouwbaarheid: we handelen eerlijk en geloofwaardig en zijn aanspreekbaar op ons handelen.

Onze ambitie

De ABU wil uitzendwerk van waarde laten zijn voor de arbeidsmarkt. Daarmee komen we tegemoet aan de wens van politiek en stakeholders om meer te doen dan alleen voldoen aan wet- en regelgeving. Bedrijven en organisaties maken deel uit van de samenleving. Deze samenleving heeft verwachtingen, normen en waarden. Het wordt steeds belangrijker hieraan te voldoen.

Om op de toekomst voorbereid te zijn en daaraan een relevante bijdrage te kunnen leveren, liet de ABU in 2021 een grootschalig onderzoek uitvoeren naar werken in 2030. Uit dit onderzoek halen we drie ankers, waarmee we onszelf en onze leden de komende jaren maatschappelijk willen vastleggen. Hiervoor nemen we met elkaar verantwoordelijkheid én leggen we verantwoording af. We noemen dit ons maatschappelijk kompas: het geeft extra richting aan de weg die we in 2017 zijn ingeslagen.

  1. We faciliteren en organiseren duurzame participatie. De ABU en zijn leden maken zich hard voor gelijke kansen en toegang tot werk voor iedereen.
  2. We stellen het welzijn van werk voor uitzendkrachten centraal. ABU-leden geven daaraan invulling als goed werkgever én in hun relaties met inleners. Namelijk door te zorgen voor (uitzend)werk van kwaliteit.
  3. We dragen bij aan een toekomst­ bestendige economie. De bedrijven van onze leden dragen bij aan een gezond verdienvermogen en een goed functio- nerende arbeidsmarkt.

Visie en doelstellingen

Voor werkenden vergroten onze leden kansen op de arbeidsmarkt en bieden zij uitzendkrachten toekomstperspectief. Uitzendkrachten vinden in ABU-leden integere werkgevers.

Voor opdrachtgevers zorgt uitzendwerk van kwaliteit ervoor dat zij wendbaar blijven en duurzaam kunnen groeien. Dat kan doordat onze leden ervoor zorgen dat de juiste medewerker op het juiste moment op de juiste plaats zit.

Gebaseerd op de hiervoor beschreven maatschappelijke ambitie en kwaliteitskoers en onze instrumenten (de cao en het keurmerk) en onze dienstverlening, werken we ook in 2022 aan de realisatie van de volgende drie doelstellingen.

  • Maatschappelijke waarde: nodig voor onze license to grow.
  • Een sterke vereniging: de ABU ondersteunt leden om bovenstaande doelstellingen te bereiken.
  • Een betere markt voor onze leden: uitzendwerk als preferente vorm van flexibel werk.

ABU-leden staan voor kwaliteit

Voor iedereen die via of voor ABU-leden werkt, willen we de kansen op de arbeidsmarkt en het toekomstperspectief versterken. ABU-leden maken zich daarom hard voor een eerlijke, inclusieve en kansrijke arbeidsmarkt. Een arbeidsmarkt die werkt voor iedereen. In deze ambitie zijn leden van de ABU verbonden en onderscheiden zij zich in de sector. Concreet betekent dit dat ABU-leden staan voor maatschappelijke betrokkenheid, voor goed werkgeverschap, voor kwaliteit en voor betrouwbaarheid. Dit is ook vervat in de gedragscode waaraan ABU-leden zijn gehouden. In deze gedragscode is vastgelegd wat werkzoekenden, werkenden, opdrachtgevers en andere leden te allen tijde van ABU-leden mogen verwachten.

Veertien voorstellen voor meer kwaliteit in de uitzendbranche

Meer kwaliteit en transparantie in de uitzendbranche, meer zekerheid voor uitzendkrachten én opdrachtgevers en meer ruimte voor bonafide uitzendondernemers. Dat is het doel van dit plan. Om dit plan te laten slagen, roept de ABU op tot meer samenwerking en scherpere controles in de keten.

Het ABU-lidmaatschap: leden vertellen waarom

Video afspelen
Deze video is embedded in de site en wordt geladen van YouTube. Als je de video speelt, ga je akkoord met de privacyverklaring van Google
Video afspelen
Deze video is embedded in de site en wordt geladen van YouTube. Als je de video speelt, ga je akkoord met de privacyverklaring van Google