ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Over ABU

De ABU is de Algemene Bond Uitzendondernemingen. De ABU helpt uitzendondernemingen en payrollbedrijven die lid zijn om uitzendwerk en payrolling van waarde te laten zijn voor de maatschappij. ABU-leden staan voor kwaliteit en goed werkgeverschap. Daar profiteert de werknemer van, die een goede cao krijgt. Maar ook de inlener, die flexibel en concurrerend blijft. Ten slotte de maatschappij, want uitzendwerk zorgt ervoor dat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen in de samenleving. Het is voor veel groepen een opstap naar werk.

Missie: meer maatschappelijk draagvlak

Onze missie is het vergroten van het maatschappelijk draagvlak voor uitzendwerk en payrolling. Uitzendwerk en payrolling laat mensen meedoen in de samenleving, zorgt voor banen en maakt ondernemers concurrerend.

De ABU staat voor:

 • Autoriteit: wij zijn arbeidsmarkt-experts.
 • Kwaliteit: wij staan voor professionele dienstverlening en goed werkgeverschap.
 • Eerlijk: wij staan voor transparantie en een gelijk speelveld.
 • Betrouwbaar: wij houden ons aan de regels en doen wat we zeggen.
 • Betrokken: wij zijn maatschappelijk bondgenoot en leveren een bijdrage aan de uitdagingen op de arbeidsmarkt.

Visie: uitzendwerk als oplossing in veranderende arbeidsmarkt

Uitzendwerk is meer dan werk alleen. Het is onderdeel van de oplossing voor de uitdagingen waar de arbeidsmarkt voor staat. En die zijn groot. De wereld van werk verandert in rap tempo:

 • De markt voor bedrijven globaliseert en de arbeidsmarkt flexibiliseert.
 • Door technologische ontwikkelingen verdwijnen beroepen en ontstaan er nieuwe. Werk valt uiteen in taken.
 • Platforms zijn in opmars, het aantal zzp’ers neemt toe en werkenden zullen vaker van baan gaan wisselen.
 • Onze arbeidsmarkt wordt diverser en internationaler: uitzendkrachten vertegenwoordigen 160 nationaliteiten.

Werkzekerheid door kwaliteit

Uitzendbedrijven blijven hun toegevoegde waarde houden als ze het als hun taak zien om mensen niet alleen te bemiddelen maar ook te begeleiden.

Een paar belangrijke pijlers van de kwaliteit van uitzendwerk zijn:

 • Goed werkgeverschap. ABU-leden helpen uitzendkrachten om zich te blijven ontwikkelen en opleiden. Dit vergroot hun duurzame inzetbaarheid en werkzekerheid.
 • Antidiscriminatiebeleid: onze leden moeten antidiscriminatiebeleid hebben. Ze worden hierop gecontroleerd.
 • Van-werk-naar-werk-bemiddeling: zorgt voor een beter functionerende arbeidsmarkt en zekerheid van werk voor uitzendkrachten.
 • Een goede cao, goed pensioen en toegang tot een hypotheek voor uitzendkrachten.

 

Pijlers van goed werkgeverschap

Lees meer over de ABU in het beleidsplan 2019