ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Over de ABU

De ABU is de Algemene Bond Uitzendondernemingen. Wij helpen uitzendondernemingen en payrollbedrijven die lid zijn om uitzendwerk en payrolling van waarde te laten zijn voor de maatschappij.

ABU-leden staan voor kwaliteit en goed werkgeverschap.

  • Daar profiteert de werknemer van, die een goede cao krijgt.
  • Ook de inlener heeft profijt, want die blijft flexibel en concurrerend.
  • De maatschappij heeft baat bij uitzendwerk, dat ervoor zorgt dat zo veel mogelijk mensen kunnen meedoen in de samenleving. Het is voor veel groepen een opstap naar werk.

De waarde van uitzendwerk en payrolling

De ABU wil uitzenden en payrolling van waarde laten zijn voor de arbeidsmarkt: voor werkenden, bedrijven en de samenleving. Om dit te bereiken, stelt de ABU zich op als een betrouwbare maatschappelijke bondgenoot. Een speler die oplossingen levert voor de arbeidsmarkt van de toekomst. Kwaliteit van de dienstverlening van de ABU en zijn leden staat daarbij voorop.

Visie: Uitzendwerk biedt zekerheid en flexibiliteit

De Nederlandse arbeidsmarkt moet de komende jaren een lastige puzzel leggen: de tweedeling tussen mensen die meedoen en mensen die niet meedoen. Een complicerende factor is het ongelijke speelveld van verschillende flexibele arbeidsrelaties. De kunst is om een nieuwe balans te vinden tussen wendbaarheid en zekerheid. We moeten zekerheden organiseren die losstaan van de contractvorm. Er moet daarbij meer aandacht komen voor ontwikkeling, scholing en duurzame inzetbaarheid. Hier bieden uitzendwerk en payrolling toegevoegde waarde. Tegelijkertijd bieden we opdrachtgevers wendbaarheid: zij kunnen snel op- en afschalen en hybride werkvormen organiseren.

Strategie: Kwaliteit is de basis

Kwaliteit is de basis van onze strategie. De ABU is ervan overtuigd dat dit de enige manier is om uitzendwerk blijvend van toegevoegde waarde te laten zijn en te positioneren als goed geregelde vorm van flexibel werk. In 2020 presenteerde de ABU Veertien voorstellen voor meer kwaliteit in de uitzendbranche. Hierin staat ook de verdere ontwikkeling van het ABU-keurmerk als drager en uiting van die kwaliteitsstrategie. En juist in dat keurmerk wordt in 2021 fors geïnvesteerd.

Betere markt door meer kwaliteit en gelijk speelveld

Uitzendwerk als het stootkussen voor de Nederlandse arbeidsmarkt: dit beeld was in 2020 zichtbaarder dan ooit. Verloren in de eerste weken van de lockdown (maart/ april 2020) nog 65.000 uitzendkrachten hun baan, in augustus was het overgrote
deel van hen weer aan het werk. De ABU is ervan overtuigd dat het marktaandeel van uitzendwerk kan stijgen: van 8% nu naar 12% aandeel in de flexibele schil in 2025. Hoe? Zoals gezegd: door te investeren in kwaliteit, uitzendwerk een volwaardige
plek te geven naast het vaste contract en zzp én door een gelijk speelveld voor alle vormen van flexibele arbeid.

Veertien voorstellen voor meer kwaliteit in de uitzendbranche

Meer kwaliteit en transparantie in de uitzendbranche, meer zekerheid voor uitzendkrachten én opdrachtgevers en meer ruimte voor bonafide uitzendondernemers. Dat is het doel van dit plan. Om dit plan te laten slagen, roept de ABU op tot meer samenwerking en scherpere controles in de keten.

Lees meer over de ABU in het beleidsplan 2021