ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

CAO

Met ingang van 17 november 2021 heeft de ABU met de vakbonden FNV, CNV Vakmensen en De Unie een CAO voor Uitzendkrachten gesloten. Deze cao is tot 2 januari 2023 algemeen verbindend verklaard.

Op 19 december heeft de ABU met de vakbonden FNV, CNV Vakmensen en De Unie een onderhandelingsresultaat bereikt. Voor meer informatie kunt u het persbericht en het onderhandelingsresultaat lezen.

Download de CAO voor Uitzendkrachten 2021-2023, versie december 2022

ABU CAO voor Uitzendkrachten 2021 – 2023 (pdf)

In meerdere talen

Download de cao-app

De CAO voor Uitzendkrachten 2021 – 2023 is ook te downloaden als app.

Nieuws en veelgestelde vragen over de cao

Voor actuele ontwikkelingen: bekijk de themapagina CAO voor Uitzendkrachten. Voor ABU-leden staan de veelgestelde vragen op Mijn ABU.

Geschillencommissie Uitzendbranche

Soms ontstaat een verschil van mening over de toepassing van de cao. Een uitzendkracht vindt bijvoorbeeld dat de inlenersbeloning niet correct wordt uitbetaald door het uitzendbureau. Als partijen er onderling niet meer uitkomen, kunnen zij in het uiterste geval hun geschil voorleggen aan de rechter. Een alternatief voor de gang naar de rechter is de Geschillencommissie voor de Uitzendbranche (GCU).

Webshop

Cao-boekjes, brochures, onderzoeken en periodieken zijn te bestellen in onze webshop.

Bezoek de webshop >>

CAO Sociaal Fonds Uitzendbranche