ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

CAO

De CAO voor Uitzendkrachten 2019 – 2021 is op 30 december 2019 in werking getreden en geldt voor de hele uitzendbranche. Voorheen hadden de NBBU en ABU twee verschillende cao’s. De cao loopt af op 31 mei 2021.

Op dit moment is een nieuwe Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) bij SZW ingediend. Dit betekent dat vanaf 30 december 2019 er een AVV-loze periode is.

ABU-leden
Rechtspersonen die aangesloten zijn bij de ABU kunnen gewoon gebruik blijven maken van de ABU-cao, omdat zij op basis van het lidmaatschap aan de cao zijn verbonden.

Ongebonden ondernemingen
Voor rechtspersonen die niet zijn aangesloten bij de ABU (let op: dit kan dus ook een onderneming binnen uw concern zijn) heeft het aflopen van de AVV per 1 september jl. wél consequenties. In beginsel heeft de algemeenverbindendverklaring geen nawerking, maar wanneer ervoor is gekozen om de cao in de individuele arbeidsovereenkomst met de uitzendkracht van toepassing te verklaren, zullen de verplichtingen uit de cao nagekomen moeten worden. Dit geldt overigens alleen voor die bepalingen die zich naar hun aard lenen voor het opnemen in de arbeidsovereenkomst. Cao-bepalingen die afwijken van zogenaamd driekwart dwingend recht, mogen niet meer worden gevolgd. In deze factsheet is op een rij gezet om welke bepalingen het gaat.

Download de CAO voor Uitzendkrachten 2019 – 2021

NL: CAO voor Uitzendkrachten 2019-2021 (Versie juli 2020) (pdf)
EN: Collective Labour Agreement for Temporary Workers 2019 -2021 (Version July 2020) (pdf)
PL:  Układ Zbiorowy Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych 2019-2021 (Wersja z lipca 2020 r.) (pdf)

Transponeringstabellen

Er zijn transponeringstabellen:
Transponeringstabel en vergelijking oude naar nieuwe cao.pdf, en
Transponeringstabel en vergelijking nieuwe naar oude cao.pdf

Download de app

De CAO voor Uitzendkrachten is ook te downloaden als app. Je leest er de complete cao-tekst in het Nederlands, Engels en Pools, je vindt er antwoorden op veelgestelde vragen en handige tools. Ook staan de transponeringstabellen in de app.

Download via Google Play

Download via de APP Store

Nieuws en veelgestelde vragen over de cao

Voor actuele ontwikkelingen: bekijk de themapagina CAO voor Uitzendkrachten.

Webshop

Cao-boekjes, brochures, onderzoeken en periodieken zijn te bestellen in onze webshop.

Bezoek de webshop >>

Download CAO Sociaal Fonds Uitzendbranche