ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Het ABU-keurmerk: uitzendwerk van kwaliteit

Een uitzend- en payrollorganisatie is er om werkgevers te helpen. Met de juiste mensen. Om taken uit handen te nemen, tijd en stress te besparen en expertise te bieden. Een goede uitzender of payroller is in feite het verlengstuk van de opdrachtgever, en bovendien een goede werkgever voor uitzend- en payrollkrachten.

Kwaliteit van uitzendwerk en payrolling begint bij het ABU-keurmerk. Van groeiende startup tot grote onderneming. Veel directeuren, inkoopstrategen, hr-managers en procurementmedewerkers vertrouwen al ruim zestig jaar op het ABU-keurmerk.

Een uitzend- en payrollorganisatie met het ABU-keurmerk:

 • moet zich houden aan de gedragscode
 • heeft zijn zaken op orde
 • is goed voor zijn uitzendkrachten
 • discrimineert niet
 • wordt twee keer per jaar gecontroleerd
 • zorgt voor verantwoorde huisvesting voor internationale medewerkers
 • is verplicht de vakbekwaamheid van zijn vaste medewerkers op peil te houden door op te leiden.

Het keurmerk zorgt voor tevreden opdrachtgevers én uitzendkrachten. Wie wil dat nou niet?

ABU. Dat geeft zekerheid.

Video afspelen
Deze video is embedded in de site en wordt geladen van YouTube. Als je de video speelt, ga je akkoord met de privacyverklaring van Google

Waar vind ik een uitzendbureau met het ABU-keurmerk?

We zijn allemaal op zoek naar een uitzendbureau dat kwaliteit levert. Dat zijn zaakjes op orde heeft en goed zorgt voor zijn uitzendkrachten. Een uitzender van kwaliteit. Maar waar vindt u zo’n uitzendbureau?

Door heel Nederland leveren uitzendbureaus met het ABU-keurmerk uitzendwerk van kwaliteit. Zo is er altijd een in de buurt. Kijk hier waar de dichtstbijzijnde is of zoek hier op naam naar een uitzendbureau met het ABU-keurmerk.

Feiten en cijfers

 • Bijna de helft van de werkgevers...

  schakelt uitzendbureau, wervings-of selectiebureau in bij moeilijk vervulbare vacatures. (UWV, 2022)

 • De belangrijkste sectoren

  van onze economie worden draaiend gehouden door uitzendwerk. (CBS, bewerking SEO 2024)

 • Ruim 600.000 via onze leden

  Ruim 641.000 uitzendkrachten werken via ABU-leden.

Controle op keurmerk

Uitzendbureau’s met het ABU-keurmerk moeten aan een aantal strenge eisen voldoen. Zo borgen we dat de uitzender kwaliteit levert.

Kies voor een uitzendbureau met het ABU-keurmerk, dan weet u dat het:

 • Zijn (personeels)administratie op orde heeft, want het staat geregistreerd bij de Stichting Normering Arbeid (SNA). Uitzenders worden hierop twee keer per jaar geïnspecteerd.
 • De CAO voor Uitzendkrachten correct toepast (en/of wetgeving omtrent payrolling). ABU-leden worden hierop elke twee jaar gecontroleerd.
 • Jaarlijks gecontroleerd wordt op verantwoorde huisvesting van internationale medewerkers via het SNF-keurmerk (indien van toepassing)
 • Een actief beleid heeft om discriminatie te voorkomen
 • Investeert in de vakbekwaamheid van zijn vaste medewerkers
 • Staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
 • De Gedragscode naleeft. Hierin staan onder meer afspraken over goed werkgeverschap, transparantie, kwaliteit en maatschappelijke betrokkenheid.

Wilt u meer weten over de controle op het keurmerk? Lees daar hier meer over.

 • ABU-leden staan voor kwaliteit.

  Gaat er toch iets niet goed? Laat het ons weten

Q&A

 • Ik zoek goed personeel. Hoe weet ik dat ik met een betrouwbare partij ga samenwerken?

  We zijn allemaal op zoek naar uitzenders die kwaliteit leveren. De juiste mensen, op de juiste plek. Een uitzender met z’n zaakjes op orde. Kies daarom voor een uitzendondernemingen die is aangesloten bij ABU. Een uitzender met het ABU-keurmerk heeft zijn zaken op orde, is goed voor zijn uitzendkrachten, zorgt voor verantwoorde huisvesting en discrimineert niet.

 • Hoe weet ik of een uitzendbureau lid is van de ABU?

  Bekijk de actuele ledenlijst.

 • Wat is het voordeel van het ABU-keurmerk?

  Kies voor een uitzender met het ABU-keurmerk en je weet zeker dat zijn zaken op orde zijn, hij  goed is voor zijn uitzendkrachten, zorgt voor verantwoorde huisvesting en niet discrimineert. En je kunt erop vertrouwen dat ze twee keer per jaar worden gecontroleerd.

 • Wat gebeurt er als een ABU-lid zich niet aan de ABU-keurmerk regels houdt?

  Bij een uitzendbureau met ABU-keurmerk weet je zeker dat het goed zit. Met regelmatige controles op de naleving van onze regels zorgen we ervoor dat dit ook zo blijft. Houdt een uitzendbureau zich niet aan de regels, dan krijgt deze een kans om zich binnen een korte termijn van 3 of 6 maanden te herstellen. Gebeurt dit niet, dan verliest dit uitzendbureau het ABU-keurmerk.

 • Met wie sluit de uitzendkracht een arbeidsovereenkomst?

  Een uitzendkracht is feitelijk werkzaam bij de opdrachtgever, maar er bestaat tussen hen geen overeenkomst. Er zijn bij uitzending twee formele juridische relaties: enerzijds de uitzendovereenkomst tussen de uitzendkracht en de uitzendonderneming en anderzijds de overeenkomst van opdracht tussen de opdrachtgever en de uitzendonderneming en daarnaast de Algemene Voorwaarden. Het is aan de uitzendonderneming om deze relaties zo op elkaar af te stemmen, dat de juiste uitzendkracht naar de juiste opdrachtgever wordt uitgezonden.

 • Hoe weet ik zeker dat uitzendkrachten goed behandeld worden?

  In de gedragscode die uitzendbureaus van de ABU ondertekenen, staat zwart op wit dat arbeidsvoorwaarden volgens wet en cao worden toegepast. En uiteraard wordt er niet gediscrimineerd. Op al die fundamentele zaken wordt gecontroleerd.

  Maar minstens zo belangrijk is het einddoel voor de uitzendkracht, namelijk dat deze verder wordt geholpen in zijn loopbaan. Het uitzendbureau steekt energie in de ontwikkeling van de uitzendkracht. Wanneer nodig, investeert het uitzendbureau bijvoorbeeld in opleidingen.