ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Word lid

Als uitzend- of payrollorganisatie doet u geweldig werk voor uw klanten, uw uitzendkrachten, de Nederlandse arbeidsmarkt.

Maar onze branche is geen makkelijke. Wetgeving en cao’s veranderen steeds, wat leidt tot continue druk op de lopende bedrijfsvoering. Verschuivende maatschappelijke belangen leiden tot onzekerheid over de toekomst van uitzendwerk en payrolling. En dan is er altijd dat ongemak van denkbare juridische procedures bij een moment van onachtzaamheid in de bedrijfsvoering.

De ABU: meer markt voor onze leden

Als ABU zorgen wij voor een groter maatschappelijk draagvlak van uitzenden en payrollen. Met als doel: meer markt voor onze leden. Daarbij behartigen we de belangen van ruim 580 grote, middelgrote én kleine ondernemingen. Dat is ongeveer tweederde van de Nederlandse uitzend- en payrollmarkt. Kortom: wij helpen u om zaken te doen. Nu en in de toekomst.

Information on ABU membership is also available in English

Nog zeven redenen om lid te worden

 1. Het keurmerk maakt u aantrekkelijker voor opdrachtgevers. De helft van onze nieuwe leden noemt het keurmerk een reden om lid te worden.  
 2. Altijd compliant: wij houden veranderingen in wetten en regels voor u bij.
 3. Onze helpdesk beantwoordt uw vragen. Ook organiseren wij informatieve bijeenkomsten over bijvoorbeeld de gevolgen van de Wet arbeidsmarkt in balans.
 4. Juridisch advies van ABU Legal tegen een gereduceerd tarief, bijvoorbeeld bij (het voorkomen van) geschillen.
 5. Als lid krijgt u tools (met korting), zoals model overeenkomsten, CAOweb, het EIK Rekenmodel, de Subsidie Quickscan en de Privacyscan uitzendondernemingen.
 6. Korting op verzekeringen: door afspraken in mantelovereenkomsten kunt u als ABU-lid profiteren van aantrekkelijke kortingen op allerlei diensten en producten die voor ongebonden uitzendondernemingen vaak niet haalbaar zijn. Denk aan voordeel op verzekeringen op het gebied van ziekte, zorg en verzuim. Voor vaste medewerkers en/of (buitenlandse) uitzendkrachten.
 7. ABU-leden mogen de bepalingen uit de CAO voor Uitzendkrachten altijd toepassen, terwijl ongebonden uitzendondernemingen voor de toepassing van een deel van de cao afhankelijk zijn van de algemeenverbindendverklaring.

Snel naar

 • Meld u aan als lid

  Kom bij de bond van ruim 580 uitzendondernemingen. Profiteer van ons keurmerk en onze hulp.

Contact met ons

Meer informatie over lid worden? Bel of mail ons:

020 655 82 10
verenigingszaken@abu.nl

Kom kennismaken

Regelmatig organiseert de ABU gratis informatiebijeenkomsten, waarin u uitgebreide informatie krijgt over het ABU-lidmaatschap. Bekijk de evenementen voor de eerstvolgende bijeenkomst.

Contributie

De contributie voor het lidmaatschap is afhankelijk van de omzet van het gehele concern. Meer informatie hierover en de contributieregeling voor 2020 vindt u op deze pagina.

Uitzendbureau starten

Bent u op zoek naar informatie over het starten van een uitzendbureau? Bekijk dan ons thema ‘Uitzendbureau starten’.

Gratis informatiepakket

Heeft u interesse in het ABU-lidmaatschap? Download dan hier het gratis informatiepakket.

Wat leden zeggen over het ABU-lidmaatschap

"Het ABU-keurmerk geeft aan dat we een bona fide club zijn. Dat we cao en wet- en regelgeving goed uitvoeren. Tel daarbij de sterke lobbykracht van de ABU op." -  Anoek Breunese van A&E Personeelsdiensten
Video afspelen
Deze video is embedded in de site en wordt geladen van YouTube. Als je de video speelt, ga je akkoord met de privacyverklaring van Google
"We hebben veel aan de kennis van de ABU op het gebied van arbeidsrecht, cao en wet- en regelgeving. De bijeenkomsten zijn goed om je kennis up-to-date te houden en mensen uit het vak te spreken." - Richard Philips van Payroll Backoffice
Video afspelen
Deze video is embedded in de site en wordt geladen van YouTube. Als je de video speelt, ga je akkoord met de privacyverklaring van Google
"De keuze voor ABU was voor ons makkelijk: het is de beste en bekendste werkgeversorganisatie in onze branche. Met ons lidmaatschap geven wij nieuwe klanten het signaal dat we een betrouwbare en kwalitatief goede payrollorganisatie zijn." - Pieter Woud van Dubbel U Payroll
Video afspelen
Deze video is embedded in de site en wordt geladen van YouTube. Als je de video speelt, ga je akkoord met de privacyverklaring van Google

Snel naar

Veelgestelde vragen

 • Kunnen wij aspirant-lid worden?

  Nee. De ABU heeft geen aspirant-lidmaatschap.

 • Hoe lang duurt het voordat ik lid ben?

  Gemiddeld duurt het drie maanden voordat u lid kunt worden van de ABU.

  Tijdens de aanmeldprocedure worden verschillende stappen doorlopen. Voor een deel heeft u zelf invloed op de snelheid waarmee u de aanmeldprocedure doorloopt. Zo kunt u zelf contact onderhouden met de Controlerende Instelling van uw keuze om de controle afspraken in te plannen. En u bent zelf verantwoordelijk voor de aanmelding bij de Stichting Normering Arbeid (SNA) en (indien van toepassing) de Stichting Normering Flexwonen (SNF). Ook raden wij u aan om de facturen van SNA en SNF op tijd te betalen, zodat het proces hierdoor niet vertraagd wordt.

 • Welke procedure moet ik doorlopen om lid te worden van de ABU ?

  De elementen in de procedure zijn:

  • De ABU heeft van u het aanmeldformulier plus het juiste uittreksel van de Kamer van Koophandel ontvangen.
   • Het uittreksel mag niet ouder zijn dan 3 maanden.
   • Op het uittreksel moet minimaal één juiste SBI-code staan zoals bepaald in de wet Waadi.
   • Uit de activiteitenomschrijving moet blijken dat uw onderneming zich bezig houdt met het ter beschikking stellen van arbeidskrachten.
  • U heeft een afspraak gemaakt met de Controlerende Instelling (CI) van uw keuze.
   • Uw onderneming is door de CI gescreend voor de NEN-4400 en is vervolgens opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA).
   • Uw onderneming is door de CI gecontroleerd op de toepassing van de ABU-cao. Afhankelijk of de CAO voor Uitzendkrachten wel of niet algemeen verbindend verklaard is, moet u een positief rapport van de CI hebben ontvangen na een volledig inhoudelijke controle op de toepassing van de CAO voor Uitzendkrachten. Of u moet een positief rapport van de CI hebben ontvangen waaruit blijkt dat u de CAO naar behoren kunt toepassen. De CI mailt de rapportage (ongeveer 20 dagen na de controle) naar u en naar de ABU. Deze rapportage is zes maanden geldig. De CI kan in de meeste gevallen de NEN-4400 screening en ABU CAO controle tegelijkertijd uitvoeren.
  • Doet uw onderneming inhoudingen en/of verrekeningen met het loon van enige uitzendkracht die niet permanent woonachtig is in Nederland, voor de huisvesting van deze uitzendkracht? Of is uw onderneming een overeenkomst aangegaan met de uitzendkracht over het gebruik of de huur van de huisvesting? Dan moet uw onderneming geregistreerd te zijn bij de Stichting Normering Flexwonen (SNF).
  • Uw uitzendonderneming heeft aan het ABU-secretariaat een accountantsverklaring over de omzet gestuurd, zodat de ABU de contributie kan bepalen.
  • Uw uitzendonderneming is niet (meer) betrokken in een procedure bij de SNCU.
  • Het bestuur van de ABU heeft toestemming gegeven om uw uitzendonderneming toe te laten treden tot het lidmaatschap.
  • Elke eerste van de maand laat ABU nieuwe leden toe. De ondernemingen die de bovenstaande procedure volledig doorlopen hebben komen voor toetreding in aanmerking.
 • Moet ik al verlonen als ik lid wil worden?

  Ja. Een van de voorwaarden voor het ABU-lidmaatschap is dat uw onderneming geregistreerd staat bij de Stichting Normering Arbeid (SNA). Hiervoor zult u een controle moeten ondergaan op de normen van de NEN-4400. Om te voldoen aan de NEN-4400, moet een Controlerende Instelling (CI) toetsen of de onderneming voldoet aan de aangifte en afdracht van loonbelasting, omzetbelasting en sociale verzekeringspremies. Ook wordt er tijdens deze screening gecontroleerd op het uitvoeren van identiteitscontroles. En of medewerkers gerechtigd zijn om arbeid in Nederland te verrichten. Er moet minimaal eenmaal een verloning gedaan zijn. Ook moet er eenmaal aangifte omzetbelasting en loonbelasting gedaan zijn en zijn betaald (geen nihil-aangifte).

 • Kan ik al voor het lidmaatschap de voorbeelduitzendovereenkomsten krijgen?

  Nee, de voorbeeldcontracten zijn een van de voordelen van het ABU-lidmaatschap. Zodra u bij de ABU bent aangesloten, kunt u al onze voorbeelddocumenten gratis downloaden.

 • Wat kost het om lid te worden van de ABU?

  De contributie voor het lidmaatschap wordt jaarlijks door de Algemene Ledenvergadering (ALV) vastgesteld, en is afhankelijk van de omzet van het gehele concern. Voor de vaststelling van de contributie moet ieder lid jaarlijks een verklaring van een accountant* aan het secretariaat van de ABU overleggen. Die gaat over de in het voorgaande kalenderjaar behaalde omzet. Kijk hier voor meer informatie over de contributieregeling.

 • Ik ben een startende ondernemer en heb geen omzet in het voorgaande kalenderjaar gerealiseerd. Hoe wordt de contributie dan bepaald?

  In dat geval vragen wij u om een geschatte omzet aan te leveren voor het lopende kalenderjaar. Op basis van deze schatting wordt de contributie vastgesteld. Wanneer het jaar voorbij is vragen wij u de definitieve omzet in dat jaar aan te leveren. Zo kunnen wij bepalen of er een herberekening gemaakt moet worden voor de contributie op basis van de definitieve omzet.

 • Hoe kan ik bepalen in hoeverre mijn uitzendonderneming onder de werkingssfeer van de CAO voor Uitzendkrachten valt?

  In art. 2 van de CAO voor Uitzendkrachten is de bepaling over de werkingssfeer opgenomen. Hierover is een handige factsheet gemaakt met een stroomschema, inclusief uitleg over de werkingssfeer.

 • Wanneer moet mijn onderneming gecertificeerd zijn bij Stichting Normering Flexwonen (SNF)?

  Als u arbeidsmigranten huisvest, moet u voldoen aan de eisen van het huisvestingskeurmerk SNF. Uw onderneming moet jaarlijks gecontroleerd worden op de huisvestingsnormen van SNF. U moet zich zelf aanmelden via de website van SNF. Er is sprake van het aanbieden van huisvesting wanneer uw onderneming een inhouding of verrekening doet op het loon van de werknemer voor de huisvesting van de werknemer en/of uw onderneming een overeenkomst is aangegaan met de werknemer over gebruik of de huur van de huisvesting.

 • Ik zoek ondersteuning bij het opzetten en inrichten van mijn onderneming. Welke dienstverlening kan ABU hierin bieden?

  De dienstverlening van de ABU wordt gefinancierd vanuit de contributie van leden en is daarom alleen bestemd voor aangesloten ondernemingen. Wij bieden dus geen maatwerkondersteuning voor startende ondernemingen. Wel vinden wij het wel belangrijk dat startende ondernemingen in onze branche voorzien worden van de juiste kennis en feiten. Daarom hebben we in samenwerking met Professionals in Flex en andere partners het boek Ondernemen in Flex ontwikkeld. U kunt dit bestellen in onze webshop. Wij bieden u ook de mogelijkheid om een compleet starterspakket aan te schaffen. Lees meer over het starten van een uitzendbureau op deze pagina.