ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Vacatures

De ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen) is de grootste werkgeversvereniging van de uitzendbranche. Ruim 580 intermediairs zijn bij ons aangesloten en gebruiken ons keurmerk als kwaliteitsgarantie.

Uitzend- en payrollorganisaties kunnen bij ons terecht voor hulp bij vragen over bijvoorbeeld wetgeving. We zijn een actieve bond, die regelmatig in de pers is en invloed heeft op besluitvorming op landelijk niveau.

Wij werken met 30 collega’s in Lijnden, ten westen van Amsterdam.

Actuele vacatures

Strategisch beleidsadviseur Arbeidsverhoudingen

Belangenbehartiging voor onze cao. Jouw rol en adviezen zijn doorslaggevend. 

Zo’n 900.000 uitzendkrachten zijn afhankelijk van de cao van de ABU. Op dit vlak ligt er voor jou als strategisch beleidsadviseur belangrijk werk op je te wachten, namelijk de toekomst van onze cao bepalen. Jaarlijks vinden onderhandelingen plaats met vakbonden en daarin speel jij een leidende en verbindende rol. Daarom ga jij:

 • relaties aanknopen met vakbonden, werkgeversorganisaties en relevante stichtingen binnen de branche.
 • leidinggeven aan cao-delegatie en projectgroepen.
 • beleidsmatige analyses opstellen en beleidsadviezen geven over verschillende cao-gerelateerde onderwerpen.

Secretaresse

Dat onze beleidsadviseurs geen omkijken hebben naar hun agenda is volledig aan jou te danken. Want jij plant als secretaresse afspraken in voor de beleidsadviseurs aan wie je bent gekoppeld. Beleidsadviseurs met verschillende portefeuilles die de uitzendbranche raken, zoals arbeidsmigranten, arbeidsmarkt, diversiteit, duurzaamheid en de cao.

Je bewaakt de voortgang en trekt mensen aan hun jasje, zodat iedereen op tijd de juiste acties onderneemt. Samen met twee andere secretaresses vorm je een op elkaar ingespeeld team en een onmisbare schakel binnen de ABU. Jouw professionaliteit, ervaring en organisatietalent helpen je in deze parttime functie voor 32 uur per week, als je:

 • afspraken in zelfs de meest complexe agenda’s tot in de puntjes weet te regelen.
 • de mailboxen volledig onder controle hebt.
 • vergaderingen en bijeenkomsten schijnbaar moeiteloos voorbereidt en daaruit voortvloeiende actiepunten bewaakt.
 • op jouw warme en altijd correcte wijze mensen te woord staat en verder helpt.

Beleidsadviseur Sociale Zekerheid

Nederland heeft een uitgebreid socialezekerheidsstelsel. Elke werkgever krijgt hiermee te maken. Uitzendondernemingen en -krachten misschien wel het meest, bijvoorbeeld als het gaat om ziekte, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. Als beleidsadviseur sociale zekerheid zit je daarom boven op de ontwikkelingen binnen de arbeidsmarkt en de sociale zekerheid (m.n. werknemersverzekeringen).

Komende jaren gaat er flink wat veranderen, zoals de komst van de nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans (Wab). Ook worden veranderingen voorzien voor het eigenrisicodragerschap Ziektewet, loondoorbetaling bij ziekte, financiering van de Werkhervattingskas en het hybride stelsel. Genoeg te doen dus! Wat je specifiek gaat doen als beleidsmedewerker sociale zekerheid:

 • Je volgt dagelijks de ontwikkelingen die van toepassing zijn op het socialezekerheidsstelsel.
 • Je speelt proactief en strategisch in op nieuwe ontwikkelingen en wetsvoorstellen op het gebied van sociale zekerheid en vertaalt ze naar de branche.
 • Je onderhoudt in dat kader contacten met uitzendorganisaties en o.a. UWV en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
 • Je treedt actief naar buiten en behartigt de belangen van onze leden.

Facilitair medewerker

Alles wat er op en rond ons kantoor gebeurt, ligt in jouw handen. Tenminste, als het op facilitaire zaken aankomt. Al ligt het accent met name op het gebied van automatisering. Jij hebt als facilitair medewerker namelijk een rol als ‘super user’ van onze CRM- en DMS-systemen. Én je werkt samen met de leverancier die de IT en telefonie voor de ABU ondersteunt. Je bent eerste aanspreekpunt en ondersteunt de manager Stafdiensten. Kom je er zelf niet uit? Dan schakel je rechtstreeks met de leverancier. Daarnaast heb je repeterende werkzaamheden, zoals het beheren van voorraden en het toezicht houden op het schoonhouden van het pand en het terrein.

Daar komt nog bij dat jij als facilitair medewerker, hoofd BHV wordt. Jij houdt het ontruimingsplan bij en neemt samen met je collega-BHV’ers de bedrijfshulpverlening voor je rekening.

Dit is een functie voor 24 uur per week, waarin jij:

 • projecten op het gebied van automatisering naar je toe trekt.
 • werkzaamheden van externe partijen controleert op de gestelde (kwaliteits)eisen.
 • contact onderhoudt met collega’s om wensen en of problemen te monitoren.
 • de administratie rond facilitaire zaken vastlegt.

Reageren?

Wil je reageren of heb je een vraag? Neem dan contact op met Jolanda Maes-Catto, Manager Stafdiensten, via maes@abu.nl of 020 - 655 82 06.