ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Certificerende instellingen

De ABU heeft voor de audits acht certificerende instellingen (CI’s) goedgekeurd:

 

Bureau Cicero
Dr. van Wiechenweg 14
8025 BZ Zwolle
T: 038-720 08 21
I:  www.bureaucicero.nl
Qualitatis Inspectie
Postbus 54
7770 AB Hardenberg
T: 0523-677083
I: www.q-inspectie.nl
Safex Certificatie Instelling
Nijverheidstraat 17
2984 AH RIDDERKERK
T: 088 – 02 89 00
I: www.safexci.nl
Normec VRO (voorheen VRO Certification)
Stationsweg 2
4191 KK GELDERMALSEN
T: 088-894 40 01
I: info-vro@normec.nl
Normec FLC (voorheen CROP certificering)
Stationsweg 2
4191 KK GELDERMALSEN
T: 088 – 894 40 01
I: info-flc@normec.nl
FlexSpect
Hart van Brabantlaan 12-14
5038 JL  TILBURG
T: 013-583 22 06
I: www.flexspect.nl
The Auditing Company
Industrieweg 1 A-17
4104 AP  CULEMBORG
T: 085–876 92 77
I: info@theauditingcompany.nl