ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Certificerende instellingen

De ABU heeft voor de audits zeven certificerende instellingen (CI’s) goedgekeurd: