Uitzendkrachten - FAQ


 • Hoe weet ik of een uitzendbureau lid is van de ABU?

  U kunt de actuele ledenlijst inzien op onze website.

 • Waar vind ik (informatie over) de CAO voor Uitzendkrachten?

  De CAO voor Uitzendkrachten en de samenvatting kunt u kosteloos downloaden. De samenvatting biedt een overzicht van de belangrijkste rechten en plichten. Deze bestaat in verschillende talen. De CAO voor Uitzendkrachten kunt u ook bestellen via de webshop.

 • Waar kan ik terecht met vragen?

  Bent u werkzaam als uitzendkracht en heeft u een vraag dan raden we u aan contact op te nemen met uw uitzendorganisatie. Ook met een klacht kunt u in eerste instantie terecht bij uw uitzendonderneming.

  Kan deze uw vraag of klacht niet voldoende beantwoorden, dan kunt u terecht bij één van de vakbonden met wie de ABU zijn CAO voor Uitzendkrachten afsluit: FNV, CNV vakmensen, De Unie of LBV. Dit zijn de werknemersorganisaties. De ABU is een werkgeversorganisatie.

  Ook kunt u terecht bij de Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten (SNCU). De SNCU houdt zich o.a. bezig met het geven van voorlichting en het verstrekken van informatie aan uitzendondernemingen die niet bij de ABU zijn aangesloten, opdrachtgevers en uitzendkrachten. De SNCU informeert over:

  • Voorschriften uit de CAO voor Uitzendkrachten en de CAO Sociaal Fonds voor de Uitzendbranche.
  • Andere voorschriften over arbeidsvoorwaarden.

   

  Op www.sncu.nl vindt u de nodige informatie. Ook kunt u via deze website gratis, digitaal uw vragen stellen. Desgewenst kunt u de SNCU telefonisch benaderen op telefoonnummer 0800-7008.

 • Heb ik als uitzendkracht recht op pensioen?

  Het pensioen voor uitzendkrachten  is geregeld via de Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP). Afhankelijk van het aantal gewerkte weken voor één uitzendonderneming kom je in aanmerking voor de Basisregeling of de Plusregeling. Op www.stippensioen.nl vind je meer informatie over de pensioenregelingen. Voor vragen over je pensioen bij StiPP kan je tijdens kantooruren bellen met 088 - 00840 60.

 • Wat moet ik doen als ik een klacht/geschil heb (over de uitleg of toepassing van de CAO) met het uitzendbureau?

  Indien u een klacht heeft over de uitleg of toepassing van de CAO en u komt er niet samen uit met uw uitzendonderneming, dan kunt u terecht bij de Geschillencommissie.

  U dient dan duidelijk aan te geven op welke punten u een uitspraak wenst (CAO-artikel, gewenste uitspraak/eis en eventuele bewijzen). Ook dient u te vermelden op welk uitzendbureau uw klacht betrekking heeft (naam, vestigingslocatie, contactpersoon). Voordat een klacht kan worden ingediend bij de Geschillencommissie dient de klacht eerst besproken te worden met de betreffende vestigingsmanager. Een eventueel bewijs daarvan dient u mee te sturen. Tenslotte dient u ook uw eigen gegevens te vermelden (volledige naam, adres, telefoonnummer, evt. e-mailadres).

  De klachtenbehandeling en geschillencommissie staan beschreven in artikel 69 en 70 van de ABU-CAO.

  Geschillencommissie voor het Uitzendwezen
  Postbus 144
  1170 AC Badhoevedorp 
  e-mail: geschillen@abu.nl

  *De verkorte procedure kan alleen worden toegepast indien u geschorst bent of een berisping ontvangen heeft op grond van artikel 10 van de ABU-CAO.

  U kunt ook altijd contact opnemen met de rechtswinkel bij u in de buurt.