ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Financieel Fit-kalender juli: laaggeletterdheid en financiële gezondheid

Een niet-gezonde financiële situatie kan verschillende oorzaken zaken hebben. Bijvoorbeeld  vanwege een life event, zoals een scheiding of overlijden. Een andere veelvoorkomende oorzaak is laaggeletterdheid.

Iedereen kan te maken krijgen met (problematische) schulden. De kans is echter groter bij iemand die laaggeletterd is. Mensen die laaggeletterd zijn of net tegen geletterdheid aanzitten, hebben moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Daarnaast gaan zij minder makkelijk om met de computer of smartphone. De uitwisseling van informatie gaat vaak te snel voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Informatie begrijpen en grip krijgen op geldzaken is daardoor vaak lastig.

Omdat laaggeletterden vaardigheden missen om hun budget te beheren, komen ze vaker dan anderen in de schuldhulpverlening terecht. Een groot deel van de cliënten van schuldhulpverleners met financiële problemen valt in de risicogroep voor laaggeletterdheid. Het begrijpen van brieven, het invullen van formulieren, het zoeken van informatie op het internet en het betalen van rekeningen is voor hen een uitdaging.

Ook onder uitzendkrachten komt laaggeletterdheid voor. Het is daarom belangrijk dat je informatie richting uitzendkrachten in brieven en e-mails duidelijk overbrengt. Denk hierbij aan de volgende “regels”.

  • Gebruik simpele woorden.
  • Schrijf korte, eenduidige zinnen.
  • Zorg dat de tekst een duidelijke structuur/indeling heeft.
  • Gebruik pictogrammen/beelden om de tekst te ondersteunen.
  • Korte filmpjes om informatie te delen
  • De mogelijkheid om telefonisch de informatie te verkrijgen

Stichting Lezen en Schrijven heeft een factsheet over taal en geld.

Er zijn diverse initiatieven voor verbetering van het lezen, schrijven en ook digitale vaardigheden. De bibliotheken hebben, vaak in samenwerking met de gemeente, hier veelal een programma voor.

Intercedent?

Neem eens een kijkje op de volgende websites:

Er zijn diverse initiatieven voor verbetering van het lezen, schrijven en ook digitale vaardigheden. De bibliotheken hebben, vaak in samenwerking met de gemeente, hier veelal een programma voor.

Stichting Lezen en Schrijven: herken de signalen

Stichting Lezen en Schrijven: Gesprekskompas armoede en schulden

Taal voor het Leven

Oefenen.nl

Steffie helpt je verder!

Digihulp

  • Terug naar de kalender