ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Financieel Fit-kalender

Bijna 62% van de werkgevers heeft wel eens te maken met werknemers met schulden. Dit zorgt op diverse manieren voor onrust bij de werknemer en kan een werkgever tot € 13.000 per jaar kosten. Deze kosten zitten dan niet alleen in de verwerking van bijvoorbeeld het loonbeslag, maar ook in de afname van de productiviteit en toename van het ziekteverzuim.

Wat kun je als werkgever doen als een werknemer te maken heeft met schulden? Wat kan er gebeuren aan preventie? We hebben samen met Doorzaam een jaarkalender gemaakt over financiële gezondheid.

 • Loon en loonbeslag

  Er komt een loonbeslag binnen, en nu? Hoe verloopt het gesprek met de medewerker?

 • Herkennen van signalen

  Welke signalen, die mogelijk duiden op financiële problemen, kun je herkennen?

 • Belastingaangifte

  De Belastingaangifte kan bij veel mensen tot zorgen of onzekerheid leiden.

 • Het voeren van een gesprek

  Er zijn signalen dat het op het gebied van financiën niet helemaal goed gaat met een medewerker.

 • Vakantiebijslag

  Grip op geld en vakantie zijn belangrijk voor de duurzame inzetbaarheid van je werknemers.

 • Tools voor werknemers

  Wat kan een werkgever doen aan preventie van (problematische) schulden en voorkomen van loonbeslag?

 • Laaggeletterdheid en financiële gezondheid

  Een niet-gezonde financiële situatie kan verschillende oorzaken hebben.

 • Life events en financiën

  (On)verwachte life events in de privésfeer kunnen grote invloed hebben op de financiële gezondheid.

 • Geldplannen

  Online geldplannen bieden houvast en praktische handvatten bij financiële stappen.

 • Combinatie van twee banen

  In Nederland zijn er ongeveer 600.000 mensen die meerdere banen combineren (SER, 2018).

 • Eindejaarsuitkering en toeslagen

  Met het uitkeren van de eindejaarsuitkering kan het zijn dat de toeslagengrens wordt overschreden.

 • Dure feestmaand

  Het hele jaar door zijn er dure periodes, zoals de feestdagen in december.

Life events