ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Financieel Fit-kalender: combinatie van twee banen

In de ochtend postbezorger, ’s avonds schoonmaker of als leraar een eigen bedrijf runnen (gedurende de hele dag): in Nederland zijn ongeveer 600.000 mensen die meerdere banen combineren voor de afwisseling of omdat ze anders niet rondkomen (SER, 2018). 18% van hen doet dat uit financiële noodzaak. Ben je u bekend met het feit dat jouw uitzendkracht meerdere banen combineert? Dan kan dat een mooi haakje zijn voor een gesprek over geld en werk.

Zo’n 600.000 mensen, 7% van alle werkenden (SER, cijfers 2018), heeft een combinatiebaan. Twee derde van hen is hier tevreden over. Het zijn mensen die afwisseling zoeken, hun baan combineren met het opstarten van een eigen onderneming of sparen voor iets extra’s. Voor ongeveer een op de vijf baancombineerders is het hoofddoel financieel rond te komen. Een iets kleiner deel geeft aan hiermee  geld voor iets extra’s te verdienen. Daarmee geven bijna twee op de vijf baancombineerders een financieel motief aan als hoofdreden om banen te combineren. De twee groepen hebben gemiddeld lagere inkomens dan andere werkenden (SER, 2018: 61).

Combineert jouw uitzendkracht meerdere banen?
Dan kan dat een mooi haakje zijn voor een gesprek over geld en werk. Wat zijn de beweegredenen? Is het omdat iemand geldzorgen heeft en daardoor meer uren wil werken? In beginsel hoeft het combineren van meerdere banen geen probleem te vormen en is het ook geen zorg voor jou, ténzij de werknemer door de combinatie van twee banen te lange dagen gaat maken. Deze extreme werkweken, in combinatie met de stress door de financiën kunnen uiteindelijk leiden tot ziekte en uitval.

Het is daarnaast belangrijk uw uitzendkracht te wijzen op de risico’s van meerdere banen. Bij het combineren van twee banen, of een baan en een uitkering, kan het zijn dat een werknemer te weinig belasting betaalt. Een van de oorzaken kan zijn dat er twee keer loonheffingskorting wordt toegepast door de werkgevers. Een werknemer heeft hier maar één keer recht op. Een andere oorzaak kan zijn dat het totale inkomen in een hogere schijf belast wordt dan de afzonderlijke inkomens. In het gesprek over het combineren van twee banen is het handig om dit te benoemen.

Uiteraard is het belangrijk om goed vast te stellen waar de rol van jou als werkgever begint en waar deze ophoudt. Als werkgever is het niet verstandig om zelf op de stoel van de hulpverlener te gaan zitten.

Intercedent?

Neem eens een kijkje op de volgende websites:

SER – De vele kanten van banen combineren

Artikel van Panteia – ‘Schuldenproblematiek onder werknemers voorkomen of oplossen? Veel werkgevers willen helpen, maar weten niet hoe’

Informatie Belastingdienst over inkomen van meerdere werkgevers

  • Terug naar de kalender