ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Keurmerk

Het ABU-keurmerk wekt vertrouwen en geeft opdrachtgevers en uitzendkrachten zekerheid. Wij promoten ons keurmerk actief. Zo weten opdrachtgevers waarop ze moeten letten als ze besluiten om flexwerkers in te huren. Aan onze leden geeft ons keurmerk het signaal af dat ze regelmatig getoetst wordt op de volgende punten:

  • Inschrijving bij de Kamer van Koophandel
  • Registratie bij de Stichting Normering Arbeid (SNA)
  • Beschikking over het SNF-keurmerk, als er arbeidsmigranten worden gehuisvest
  • Correcte toepassing van de CAO voor Uitzendkrachten

Laat uw keurmerk zien: bijvoorbeeld door het ABU-logo op uw website te plaatsen of de ABU-sticker op uw vestigingen te plakken. Het logo kunt u downloaden vanaf het ABU-ledennet [na inlog].

Onze expert
Laura Spangenberg
Laura Spangenberg
Beleidsadviseur Cao, Kwaliteit en Internationale zaken