ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Arbeidsmigranten in Nederland 2023

Arbeidsmigranten leveren een essentiële bijdrage aan de Nederlandse economie. Het is daarom waardevol inzicht te hebben in de actuele cijfers. Hoeveel arbeidsmigranten werken in Nederland? Wie zijn zij? In welke sectoren werken ze?

In 2023 verrichtte KBA Nijmegen in opdracht van de ABU en NBBU opnieuw onderzoek naar arbeidsmigranten in Nederland. Zij baseerden zich hierbij op de polisbestanden van het CBS uit 2022 en een representatieve enquête onder ABU- en NBBU-leden in 2023. Waar mogelijk is een vergelijking gemaakt met de onderzoeksresultaten uit voorgaande jaren.

Cijfers arbeidsmigranten 2023_Afbeelding_01a
Cijfers arbeidsmigranten 2023_Afbeelding_02
Cijfers arbeidsmigranten 2023_Afbeelding_03
Cijfers arbeidsmigranten 2023_Afbeelding_04a
Cijfers arbeidsmigranten 2023_Afbeelding_04b
Cijfers arbeidsmigranten 2023_Afbeelding_05
Cijfers arbeidsmigranten 2023_Afbeelding_06
Cijfers arbeidsmigranten 2023_Afbeelding_07
Cijfers arbeidsmigranten 2023_Afbeelding_08
Cijfers arbeidsmigranten 2023_Afbeelding_09
Cijfers arbeidsmigranten 2023_Afbeelding_10
Cijfers arbeidsmigranten 2023_Afbeelding_11
Cijfers arbeidsmigranten 2023_Afbeelding_12
Cijfers arbeidsmigranten 2023_Afbeelding_13

De volledige factsheet is hieronder ook te downloaden als pdf.