ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Factsheet: De waarde van uitzendwerk 2022

Uitzendwerk belangrijk voor integratie nieuwkomers in Nederland

Uitzendwerk is belangrijk voor de integratie van nieuwkomers in ons land. In december 2022 werkten 15.093 Oekraïense ontheemden als uitzendkracht; dit komt neer op 35% van het totale aantal werkende Oekraïense ontheemden.

De cijfers laten zien dat de uitzendbranche laagdrempelig werk biedt aan mensen van 186 verschillende nationaliteiten. Ook voor statushouders blijkt uitzendwerk een effectieve weg naar werk. In 2022 vonden 8.721 Syriërs, 5.892 Somaliërs en 4.481 Eritreeërs werk via de uitzendbranche.

Uitzendwerk vormt vaak de opstap naar een volgende baan. Van alle uitzendkrachten stroomt in 2022 10% door naar een vast dienstverband, 20% naar een tijdelijk dienstverband en 32% naar een volgende uitzendbaan. Uitzendwerk blijft ook belangrijk voor mensen met een uitkering. Van de personen die na de WW weer aan het werk gaan, doet 26% dat via uitzendwerk.

Uitzendwerk geldt nog immer als belangrijk wervingskanaal voor werkgevers. Van alle mensen die in 2022 startten in een direct dienstverband, had 9% kort daaraan voorafgaand een uitzendbaan.

SEO Economisch Onderzoek verzamelde en analyseerde de gegevens voor de Uitzendmonitor 2022.

Abeelding_01
Abeelding_02
Abeelding_03
Abeelding_04_03
De waarde van uitzendwerk voor uitzendkrachten
Abeelding_05
Abeelding_06
De meeste uitzendkrachten werken in fase A
Abeelding_08
Abeelding_09
11 - Diverse dienstverbanden
Abeelding_10_02
13 -Oekraïense vluchtelingen
Abeelding_23
Abeelding_11_02
Abeelding_12
Abeelding_13
De waarde van uitzendwerk voor de Nederlandse arbeidsmarkt
afbeelding Uitzendmonitor 2022
Abeelding_15
Abeelding_16_03
Abeelding_20
Abeelding_21_03
Abeelding_17_03
Abeelding_18
Abeelding_19
Abeelding_24