ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Hoe weet ik zeker dat uitzendkrachten goed behandeld worden?

In de gedragscode die uitzendbureaus van de ABU ondertekenen, staat zwart op wit dat arbeidsvoorwaarden volgens wet en cao worden toegepast. En uiteraard wordt er niet gediscrimineerd. Op al die fundamentele zaken wordt gecontroleerd.

Maar minstens zo belangrijk is het einddoel voor de uitzendkracht, namelijk dat deze verder wordt geholpen in zijn loopbaan. Het uitzendbureau steekt energie in de ontwikkeling van de uitzendkracht. Wanneer nodig, investeert het uitzendbureau bijvoorbeeld in opleidingen.