ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Hoe zit het met de toetredingsaudit door een inspectie-instelling?

Naast aansluiting bij de Stichting Normering Arbeid (SNA) verwachten we ook dat u de CAO voor Uitzendkrachten dan wel de payrollwetgeving correct toepast en een actief antidiscriminatiebeleid voert. Hiervoor moet u een toetredingsaudit ondergaan, die wordt uitgevoerd door een inspectie-instelling op basis van een door de ABU vastgesteld auditdocument. Payrollondernemingen worden niet gecontroleerd op naleving van de CAO voor Uitzendkrachten, voor hen geldt de ABU payroll audit. Deze audit geldt aanvullend voinor uitzendondernemingen die payrollovereenkomsten sluiten.

Met de uitkomsten van de controle bepalen we aan de hand van een beslisboom of we een positief rapport kunnen afgeven.

Voor uitzendondernemingen: in een periode dat er geen sprake is van een algemeen verbindend verklaarde CAO voor Uitzendkrachten, gebeurt auditering op een andere manier. In eerste instantie wordt bepaald of uw onderneming de wettelijke bepalingen omtrent uitzenden correct toepast en uw onderneming in staat is de CAO voor Uitzendkrachten correct uit te voeren. Op basis van een positief rapport kan de onderneming lid worden van de ABU. Dan is uw onderneming gehouden de cao toe te passen. Na zes maanden komt er een tweede audit, waarbij wordt getoetst of uw onderneming de cao correct toepast. 

Zowel de SNA-certificering als de toetredingsaudit op toepassing CAO voor Uitzendkrachten en antidiscriminatiebeleid worden, eventueel gecombineerd, uitgevoerd door een door u gekozen inspectie-instelling. Neem hiervoor zelf contact op met een inspectie-instelling.