ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Hoe zit het met het lidmaatschapscriterium rond SNA?

Om lid te kunnen zijn van de ABU, moet u aangesloten zijn bij de Stichting Normering Arbeid of een vergelijkbaar register. SNA-gecertificeerde uitleners bewijzen dat zij conform de NEN 4400-1 of NEN 4400-2 handelen. Dat houdt onder meer in dat hun (personeels)administratie op orde is, dat zij op tijd voldoende loonheffingen en/of omzetbelasting afdragen en dat de medewerkers arbeid in Nederland mogen verrichten. 

De aansluiting bij SNA regelt u zelf. Eenmaal aangesloten, wordt uw onderneming twee keer per jaar geïnspecteerd door een Certificerende Instelling.

Heeft u de aansluiting bij SNA nog niet? Dan kunt u de aanmelding voor het ABU-lidmaatschap wel al indienen.