ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Hoe zit het met het lidmaatschapscriterium van aangesloten zijn bij SNF?

Onder het aanbieden van huisvesting aan internationale medewerkers verstaan wij:

  • dat u inhouding of verrekening op het loon van de uitzend- of payrollkracht doet voor huisvesting

OF

  • dat u een overeenkomst heeft met de uitzend- of payrollkracht over het gebruik/huur van huisvesting

Uw onderneming moet dan geregistreerd zijn in het reguliere register of het inhuurregister van Stichting Normering Flexwonen (SNF), of bij een andere organisatie die gelijkwaardige waarborgen biedt. Huisvestingslocaties van de organisaties die zich aanmelden bij SNF worden jaarlijks gecontroleerd.

Biedt u huisvesting aan arbeidsmigranten, maar heeft u nog geen SNF-aansluiting? Neem dan contact op met SNF.