ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Hoe zit het met het lidmaatschapscriterium van het opvolgen van hetgeen is vastgelegd in de ABU-Fair Employment Code Arbeidsmigranten?

ABU-leden die internationale medewerkers bemiddelen moeten sinds 1 februari 2021 voldoen aan strenge regels die hun zorg- en informatieplicht regelen. De ABU ontwikkelde een bindende Fair Employment Code. De code biedt – boven op wet- en regelgeving en de CAO voor Uitzendkrachten – extra zekerheden voor deze groep werknemers. De ABU streeft met deze code naar het bijdragen aan meer zekerheid voor de internationale medewerker, het verhogen van de kwaliteitsstandaard van de dienstverlening, eerlijke concurrentie en een gelijk speelveld in de branche. Met deze doelen staat het gebruik van A1-verloning en contracting op gespannen voet. Daarom wijst de ABU het gebruik van deze vormen af. Leden zullen hierop worden aangesproken. De code maakt als verplicht lidmaatschapscriterium onderdeel uit van het Huishoudelijk Reglement van de ABU. Leden die internationale medewerkers bemiddelen, verklaren door de ondertekening van deze code zich hieraan te houden en beschikbaar te zijn voor controle op de naleving ervan. De ABU heeft het recht om leden te schrappen als lid die zich niet aan deze code houden.