ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Hoe zit het met het lidmaatschapscriterium van KvK-inschrijving?

Uit een uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel moet blijken dat uw onderneming zich bezighoudt met het ter beschikking stellen van arbeidskrachten.

Daarom moet het uittreksel aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Uit de activiteitenomschrijving blijkt dat uw onderneming zich bezighoudt met het ter beschikking stellen van arbeidskrachten.
  • Het uittreksel is niet ouder dan drie maanden.

Als een onderneming uit het buitenland zich bij de ABU meldt, kan deze aan dit vereiste voldoen door een soortgelijk bewijs uit het land van herkomst te overleggen.

Is de onderneming die u aanmeldt voor het ABU-lidmaatschap (onderdeel van) een concern? Dan moet u naast een uittreksel van de aangemelde onderneming ook een uittreksel van het concern aanleveren. Ook dit uittreksel mag niet ouder zijn dan drie maanden.