ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Kunnen wij aspirant-lid worden?

Nee. De ABU heeft geen aspirant-lidmaatschap.