ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Moet ik al verlonen als ik lid wil worden?

Ja. Een van de voorwaarden voor het ABU-lidmaatschap is dat uw onderneming geregistreerd staat bij de Stichting Normering Arbeid (SNA). Hiervoor zult u een controle moeten ondergaan op de normen van de NEN-4400. Om te voldoen aan de NEN-4400, moet een Certificerende Instelling (CI) toetsen of de onderneming voldoet aan de aangifte en afdracht van loonbelasting, omzetbelasting en sociale verzekeringspremies. Ook wordt er tijdens deze screening gecontroleerd op het uitvoeren van identiteitscontroles. En of medewerkers gerechtigd zijn om arbeid in Nederland te verrichten. Er moet minimaal eenmaal een verloning gedaan zijn. Ook moet er eenmaal aangifte omzetbelasting en loonbelasting gedaan zijn en zijn betaald (geen nihil-aangifte).