ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Waar kan ik de toelating aanvragen?

Bij een nog op te richten Toelatende Instantie. Wij zullen u hier t.z.t. over informeren. Het gaat hierbij om een uitvoeringsorganisatie waar ambtenaren de toelating namens de minister verstrekken.