ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Wanneer wordt de toelatingsplicht ingevoerd?

De toelatingsplicht wordt ingevoerd op 1 januari 2026. U dient de toelating dan voor 1 juli 2025 aan te vragen.