ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Wat gebeurt er als een ABU-lid zich niet aan de ABU-keurmerk regels houdt?

Bij een uitzendbureau met ABU-keurmerk weet je zeker dat het goed zit. Met regelmatige controles op de naleving van onze regels zorgen we ervoor dat dit ook zo blijft. Houdt een uitzendbureau zich niet aan de regels, dan krijgt deze een kans om zich binnen een korte termijn van 3 of 6 maanden te herstellen. Gebeurt dit niet, dan verliest dit uitzendbureau het ABU-keurmerk.