ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Wat is de rol van de SNCU bij het lid worden?

De Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten (SNCU) houdt toezicht op naleving van de CAO voor Uitzendkrachten. Op basis van meldingen doet de SNCU onderzoek. Bij uw aanvraag van het ABU-lidmaatschap controleren wij bij de SNCU of er een onderzoek naar uw onderneming aanhangig is. Mocht er een onderzoek lopen, dan heeft de SNCU dat aan u laten weten. Zolang er een onderzoek loopt, kunt u geen lid worden.