ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Welke procedure moet ik doorlopen om lid te worden van de ABU ?

De elementen in de procedure zijn:

 • De ABU heeft van u het aanmeldformulier plus het juiste uittreksel van de Kamer van Koophandel ontvangen.
  • Het uittreksel mag niet ouder zijn dan 3 maanden.
  • Op het uittreksel moet minimaal één juiste SBI-code staan zoals bepaald in de wet Waadi.
  • Uit de activiteitenomschrijving moet blijken dat uw onderneming zich bezig houdt met het ter beschikking stellen van arbeidskrachten.
 • U heeft een afspraak gemaakt met de Controlerende Instelling (CI) van uw keuze.
  • Uw onderneming is door de CI gescreend voor de NEN-4400 en is vervolgens opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA).
  • Uw onderneming is door de CI gecontroleerd op de toepassing van de ABU-cao. Afhankelijk of de CAO voor Uitzendkrachten wel of niet algemeen verbindend verklaard is, moet u een positief rapport van de CI hebben ontvangen na een volledig inhoudelijke controle op de toepassing van de CAO voor Uitzendkrachten. Of u moet een positief rapport van de CI hebben ontvangen waaruit blijkt dat u de CAO naar behoren kunt toepassen. De CI mailt de rapportage (ongeveer 20 dagen na de controle) naar u en naar de ABU. Deze rapportage is zes maanden geldig. De CI kan in de meeste gevallen de NEN-4400 screening en ABU CAO controle tegelijkertijd uitvoeren.
 • Doet uw onderneming inhoudingen en/of verrekeningen met het loon van enige uitzendkracht die niet permanent woonachtig is in Nederland, voor de huisvesting van deze uitzendkracht? Of is uw onderneming een overeenkomst aangegaan met de uitzendkracht over het gebruik of de huur van de huisvesting? Dan moet uw onderneming geregistreerd te zijn bij de Stichting Normering Flexwonen (SNF).
 • Uw uitzendonderneming heeft aan het ABU-bureau een accountantsverklaring over de omzet gestuurd, zodat de ABU de contributie kan bepalen.
 • Uw uitzendonderneming is niet (meer) betrokken in een procedure bij de SNCU.
 • Het bestuur van de ABU heeft toestemming gegeven om uw uitzendonderneming toe te laten treden tot het lidmaatschap.
 • Elke eerste van de maand laat ABU nieuwe leden toe. De ondernemingen die de bovenstaande procedure volledig doorlopen hebben komen voor toetreding in aanmerking.