ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Welke voorwaarden worden gesteld aan de aanvraag van de toelating?

Bij de aanvraag van de toelating dient u aan de volgende voorwaarde te voldoen:

  1. Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor rechtspersonen overleggen, en
  2. Een waarborgsom van 100.000 euro per rechtspersoon storten (tenzij uitgezonderd), en
  3. Een inspectierapport naleving normenkader overleggen waaruit blijkt dat u voldoet aan het nieuwe normenkader.