ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Intervisiebijeenkomsten: sparren met startende ondernemers in de uitzendbranche

Bent u een startende ondernemer in de uitzendbranche en wilt u graag sparren met andere starters? Bijvoorbeeld over hoe u uw businessmodel het best kunt vormgeven? Of over de inrichting van uw processen en systemen? Neem dan deel aan onze intervisiebijeenkomsten. Tijdens de bijeenkomsten spart u in een vertrouwelijke en professionele omgeving met andere startende ondernemers. U deelt ervaringen en bespreekt uitdagingen.

 

Ervaren professional in de uitzendbranche, Esther van Nierop, begeleidt deze bijeenkomsten. Zij fungeert als kritische sparringpartner en is daarnaast inhoudelijk deskundige. Zij weet hoe wijzigingen in de wet- en regelgeving van invloed zijn op de dienstverlening en inrichting van uw organisatie. Zij denkt graag met de deelnemende startende ondernemers mee om met elkaar oplossingen te vinden.

Daarnaast bieden de intervisiebijeenkomsten een uitgelezen kans om uw netwerk uit te breiden. U ontmoet andere ondernemers in de uitzendbranche, met wie u mogelijkheden tot samenwerking kunt verkennen, ideeën kunt uitwisselen en elkaars voortgang in de branche kunt volgen.

Praktische informatie

  • De locatie van de bijeenkomsten wordt in overleg met de deelnemers gekozen. Het kantoor van de ABU in Lijnden is eveneens beschikbaar voor deze bijeenkomsten. Een andere mogelijkheid is om afwisselend op uw kantoor of dat van de andere deelnemers af te spreken.
  • De intervisiebijeenkomsten staan in het teken van de door u en de andere deelnemers ingebrachte onderwerpen. Voorafgaand aan de eerste bijeenkomst worden onderwerpen en casussen bij u uitgevraagd.
  • De bijeenkomsten worden gehouden met een vaste groep van vier tot maximaal acht startende ondernemers.
  • Er zullen in totaal drie tot vijf bijeenkomsten (in overleg met de deelnemers) worden georganiseerd.
  • De bijeenkomsten worden altijd begeleid door de supervisor van de ABU, senior businesscoach in de uitzendbranche.
  • Elke bijeenkomst duurt drie uur.
  • De bijeenkomsten hebben een interactieve opzet!

Doelgroep

U bent een startende ondernemer in de uitzendbranche. U bent maximaal twee jaar actief.

Kosten en aanmelding

Datum:                                               startdatum in overleg met deelnemers

Kosten:                                               € 250,- per sessie exclusief btw

Minimumaantal deelnemers:           4

Maximumaantal deelnemers:          8

Heeft u interesse? Meld u aan door een mail te sturen naar Deborah Tas via verenigingszaken@abu.nl.

Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met Deborah Tas via verenigingszaken@abu.nl of 020 – 655 82 38.