Over de uitzendbranche


Kom alles te weten over de flexbranche, uitzendwerk en andere flexibele arbeidsvormen aan de hand van kerngegevens, onderzoeken, marktontwikkelingen en publicaties.


Marktontwikkelingen


Iedere vier weken verschijnt de marktmonitor. Deze geeft een korte terugblik van de ontwikkelingen in uren en omzet in de sectoren administratief, industrie en technisch van de uitzendbranche. De grafiek is dynamisch waarbij u zelf kunt kiezen welke sectoren in welke periode u wilt bekijken.

Uitzendmonitor


Uitzendmonitor logo's

De Uitzendmonitor geeft een compleet beeld van de ontwikkeling van uitzendwerk en de doorstroming van uitzendkrachten op de arbeidsmarkt. De ontwikkelingen van álle uitzendkrachten zijn hierin meegenomen. Zij worden per kwartaal gevolgd.

Onderzoeken


Benieuwd naar de ontwikkelingen in de uitzendbranche? De ABU laat regelmatig onderzoeken uitvoeren om relevante informatie te verkrijgen en te verspreiden. Bijvoorbeeld onderzoeken naar De toekomst van flex, Regeldruk in de uitzendbranche en het Ledenonderzoek Flexmigranten. 

Flexbarometer


Plaatje flexbarometer 400x135.JPG

De Flexbarometer, een digitale flextool van TNO, ABU en FNV Flex, geeft een gebruiksvriendelijk en overzichtelijk beeld van het aantal werkenden in Nederland, verdeeld over vaste en flexibele contracten in tien sectoren. Ook wordt de omvang van de diverse flexvormen in beeld gebracht en de persoonskenmerken (geslacht, leeftijd, opleiding) per flexvorm. De cijfers worden per kwartaal bijgewerkt.

Onderzoeken


Benieuwd naar de ontwikkelingen in de uitzendbranche? De ABU laat regelmatig onderzoeken uitvoeren om relevante informatie te verkrijgen en te verspreiden. Bijvoorbeeld onderzoeken naar De toekomst van flex, Regeldruk in de uitzendbranche en het Ledenonderzoek Flexmigranten. 

Marktontwikkelingen


Iedere vier weken verschijnt de marktmonitor. Deze geeft een korte terugblik van de ontwikkelingen in uren en omzet in de sectoren administratief, industrie en technisch van de uitzendbranche. De grafiek is dynamisch waarbij u zelf kunt kiezen welke sectoren in welke periode u wilt bekijken.

Kerngegevens


Voor velen is uitzendwerk een opstap naar vast en nieuw tijdelijk werk. Wie werkt vergroot zijn werkervaring en verbetert zijn arbeidsmarktpositie. Ook voor talloze mensen die aan de kant van de arbeidsmarkt staan biedt het uitzendbureau de weg naar werk. Uitzendwerk is de motor van de arbeidsmarkt. Check de feiten.

Uitzendmonitor


Uitzendmonitor logo's

De Uitzendmonitor geeft een compleet beeld van de ontwikkeling van uitzendwerk en de doorstroming van uitzendkrachten op de arbeidsmarkt. De ontwikkelingen van álle uitzendkrachten zijn hierin meegenomen. Zij worden per kwartaal gevolgd.

Flexbarometer


Plaatje flexbarometer 400x135.JPG

De Flexbarometer, een digitale flextool van TNO, ABU en FNV Flex, geeft een gebruiksvriendelijk en overzichtelijk beeld van het aantal werkenden in Nederland, verdeeld over vaste en flexibele contracten in tien sectoren. Ook wordt de omvang van de diverse flexvormen in beeld gebracht en de persoonskenmerken (geslacht, leeftijd, opleiding) per flexvorm. De cijfers worden per kwartaal bijgewerkt.