ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Onderzoek: meerderheid arbeidsmigranten werkt niet als uitzendkracht

Arbeidsmigranten zijn nog altijd onmisbaar voor de Nederlandse economie, blijkt uit onderzoek van KBA Nijmegen in opdracht van ABU en NBBU. In 2022 werkten er 984.169 arbeidsmigranten in Nederland. Van hen werkten er 461.431 via uitzendorganisaties en 522.738 bij overige werkgevers. Daarmee is sprake van een verschuiving onder arbeidsmigranten, die in steeds grotere aantallen direct in dienst gaan bij inleners.

Verschuiving van logistiek naar voedingsindustrie 

Ook in 2023 werken arbeidsmigranten bij uitzendorganisaties met name in de logistiek, tuinbouw en in de voedingsindustrie. Er is wel een verschuiving zichtbaar. De logistieke sector is nog steeds de belangrijkste sector, maar het aandeel arbeidsmigranten daalde echter van 44% (2020-2021) naar 37%. Het percentage arbeidsmigranten werkzaam in de voedingsindustrie steeg van 13% naar 18%.

Uitzenders zijn opleiders 

Bijna alle ABU- en NBBU-leden bieden arbeidsmigranten opleidingen en trainingen aan. Het meest populair is een taalopleiding. Uitzenders bieden in 78% van de gevallen een taalopleiding aan; een stijging van ruim 10 procentpunten ten opzichte van 2020 – 2021. Reach- en heftrucktrainingen staan op de tweede plek en groeien met 7 procentpunten en de VCA-cursus staat derde. Ook nieuw in het overzicht is de NEN-3140-cursus (elektro, werken met laagspanning). Bedrijfshulpverlening en een beroepsopleiding op mbo-niveau stijgen beide licht met 2 procentpunten naar respectievelijk 25% en 17%.

Tekort huisvesting loopt op

80% van de uitzendbureaus organiseert de huisvesting voor arbeidsmigranten. Het aantal uitzendorganisaties dat aangeeft een tekort aan huisvestingsplaatsen te hebben, liep op van 35% naar 65%. Een derde van de uitzendorganisaties diende bij een of meer gemeenten een verzoek in voor de bouw of het verbouwen van huisvestingslocaties. In 2020 werd 19% van de verzoeken afgewezen; in 2023 ruim 40%. De gemiddelde duur om tot een besluit op een vergunningsaanvraag te komen bedraagt 90 weken.

Over het onderzoek

Arbeidsmigratie staat hoog op de bestuurlijke én maatschappelijke agenda. De ABU en NBBU, als vertegenwoordigers van de uitzendbranche, vinden het van groot belang dat deze discussie wordt gevoerd op basis van actuele feiten en cijfers. Daarom hebben zij KBA Nijmegen gevraagd om nieuw onderzoek uit te voeren naar arbeidsmigranten en huisvesting in Nederland. Het onderzoek eind 2023 is een vervolg op het onderzoek van eind 2020. Voor dit onderzoek zijn zowel CBS-gegevens als enquêteresultaten van ABU- en NBBU-leden gebruikt.

Gerelateerde artikelen