ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Hoe zit het met het verstrekken van de omzetopgaaf?

Wij vragen een omzetverklaring in verband met het vaststellen van de contributie. In het opgaveformulier moet alle omzet meegenomen worden binnen de groep / het concern die gerealiseerd wordt met het ter beschikking stellen van arbeidskrachten. Hieronder valt ook de omzet uit uitzendactiviteiten, detacheren en payrollen van rechtspersonen binnen de groep / het concern die geen ABU-lid zijn. 

Hierbij wordt door de ABU rekening gehouden met een eventueel lidmaatschap van Cedris. Dit om dubbele contributieafdrachten te voorkomen. Concreet betekent dit dat u de omzet van eventuele SW-bedrijven binnen het concern die lid zijn van Cedris buiten beschouwing kunt laten.