ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Hoe zit het met het lidmaatschapscriterium vakbekwaamheid vaste medewerkers?

Een onderdeel van het ABU-keurmerk is ook de vakbekwaamheid van uw vaste medewerkers.

Vakkundige intercedenten, maar ook contract- en salarisadministrateurs, zorgen er (mede) voor dat u zich als uitzender of payroller kunt onderscheiden op kwaliteit naar klanten en kandidaten. Wie beschikt over goede kennis voorkomt fouten, kan snel schakelen en biedt daarmee toegevoegde waarde aan klanten en uitzend- en payrollkrachten.

Wij verwachten van onze leden dat de vakbekwaamheid van vast personeel geborgd is in een intern opleidingsbeleid. In dit beleid is vastgelegd hoe de organisatie borgt dat vaste medewerkers over de benodigde kennis beschikken. Het beleid is in eerste instantie vormvrij, maar in dit beleid moet wel voor de verschillende rollen in de organisatie omschreven zijn hoe per rol in opleidingen wordt voorzien.

De ABU hecht veel waarde aan een diploma/certificaat als aantoonbare borging van kennis en toepassing van wet- en regelgeving. Wij adviseren dan ook om vaste medewerkers het SEU-diploma uitzendprofessional en/of backoffice professional te laten behalen. De in de branche gespecialiseerde opleidingsbureaus helpen u graag om uw medewerkers op te leiden in voorbereiding op het SEU-examen.