ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Financieel Fit-kalender: het voeren van een gesprek

Iedereen kan wel eens worstelen met zijn/haar financiële situatie. Als werkgever kun je ook aan bepaalde signalen herkennen dat het wellicht niet helemaal goed gaat (zie ook de pagina over het herkennen van signalen). Als je de medewerker goed kent en regelmatig spreekt gaat het gesprek waarschijnlijk wel vanzelf. Maar hoe kun je het aanpakken bij iemand die je minder goed kent?

Een werknemer bevindt zich ook in een afhankelijkheidspositie met de werkgever. Zeker bij financiële problemen kan het zo zijn dat er sociaal wenselijke antwoorden worden gegeven om de baan niet te verliezen, terwijl je de medewerker juist wil helpen.

Een aantal gesprekstips die hierbij kunnen helpen zijn:

  • Stel open vragen en wees oprecht geïnteresseerd; als de medewerker het idee heeft dat je al een oordeel hebt of dat de antwoorden zorgen voor een consequentie zal het echte verhaal waarschijnlijk niet boven water komen. Open vragen zorgen voor een meer open houding.
  • Blijf doorvragen; vraag door totdat duidelijk is wat er bedoeld wordt. Er moet vaak een drempel overwonnen worden om over financiële (on)gezondheid te praten. Praat hierbij niet vanuit je eigen ‘ik’, maar benoem wat bij de ander gebeurt.
  • Vraag of informatie gegeven mag worden; je wil je medewerker helpen door het gesprek aan te gaan. Waarschijnlijk heb je ook tips of ideeën. Als je vooraf vraagt of je deze tip mag geven blijft de informatie vaak beter hangen.
  • Stel activerende vragen; door de antwoorden die een medewerker zichzelf hoort geven ontstaat er een bepaalde mindset. Vragen naar de oorzaken van de financiële problemen zorgt vaak voor trieste antwoorden, terwijl activerende vragen (bijvoorbeeld: Wat gaat het opleveren als de financiële problemen straks achter de rug zijn?) meer positieve antwoorden oplevert.

Als het gesprek ertoe leidt dat de medewerker wat meer ondersteuning zou willen krijgen, heeft Doorzaam een aantal mogelijkheden; bijvoorbeeld Budgetcoaching en Financieel Inzicht.

Intercedent?

Vind meer gesprekstips op:

  • Terug naar de kalender