ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Financieel Fit-kalender juni: tools voor werknemers

We hebben het de afgelopen maanden vooral gehad over wat je als werkgever kan doen aan preventie van (problematische) schulden en het voorkomen van een loonbeslag. Als werkgever is het van belang dat je niet op de stoel van de hulpverlener gaat zitten, maar een goede verwijzer bent. Waar kan je onder meer naar verwijzen?

 

Afgelopen kabinetsperiode is het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gestart met een Brede Schuldenaanpak en campagnes om het taboe op schulden te doorbreken. Dit betreft de campagne ‘Kom uit je schuld’en ‘De eerste stap helpt je verder’ . Op deze sites staan tips voor hoe om te gaan met geldzorgen en toolkits om het thema bespreekbaar te maken. Ook het Nibud biedt op de website veel tips, instrumenten en rekentools voor meer inzicht in de financiële situatie. Je kunt je uitzendkrachten ook wijzen op geldfit.nl. Geldfit vraagt mensen een aantal vragen in te vullen over hun situatie en geeft op basis van de antwoorden inzicht in waar iemand hulp kan krijgen bij zijn geldzaken. Wanneer een uitzendkracht liever belt in plaats van een website bekijkt, kan er verwezen worden naar https://0800-8115.nl/. Dit is het telefoonnummer van de Nederlandse Schuldhulproute (NSR). Werkgevers die via geldfit.nl op de NSR zijn aangesloten kunnen een warme overdracht richting hulpverlening realiseren en eenvoudig anoniem werknemers benaderen. Lees hier de ervaringen vanuit de ABU pilot met uitzenders.

 

Er zijn veel websites en instanties waarnaar verwezen kan worden. Is een uitzendkracht zelfredzaam in de basis, maar heeft hij bijvoorbeeld behoefte aan inzicht in zijn financiën door de wisselende inkomsten, dan is het een goed idee om te verwijzen naar de mogelijkheid van een online kasboek. Deze zijn op verschillende websites te vinden, o.a. oefenen.nl en het Nibud. Het kan voorkomen dat een uitzendkracht een vraag stelt die gaat over zijn financiële situatie, maar die niet direct te maken heeft met zijn uitzendwerk. In die gevallen kun je doorverwijzen naar de gratis website kandoor.nl. Dit is een maatschappelijk initiatief van APG en hier werken financiële professionals als vrijwilliger om de diverse financiële vragen te beantwoorden.

 

Als een uitzendkracht echter niet voldoende heeft aan een tool of een vrijwilliger om zijn financiële situatie onder controle te krijgen, dan kun je verwijzen naar een budgetcoach. Een budgetcoach helpt de huidige situatie in kaart te brengen en helpt de uitzendkracht stappen te ondernemen, zoals bijvoorbeeld het treffen van betalingsregelingen.

 

In veel gevallen melden uitzendkrachten zich niet bij werkgevers met een hulpvraag bij hun financiële situatie. Helaas zit hier toch een taboe op en ervaart men schaamte. Het helpt dan ook wanneer de werkgever zichtbaar maakt wat hij voor uitzendkrachten kan doen en de informatie met doorverwijzingen naar hulp laagdrempelig (bijv. op een website of folder) ter beschikking stelt.

 

Doorzaam biedt budgetcoaching aan voor uitzendkrachten. De exacte voorwaarden hiervoor kun je vinden op de website.

Uitzendkracht?

Neem eens een kijkje op de volgende websites:

www.komuitjeschuld.nl

www.nibud.nl

Informatie over Budgetcoaching wanneer je geldzorgen hebt.

www.geldfit.nl

Op oefenen.nl vind je alle programma’s over rekenen en geld.

Kosteloos antwoord krijgen op je vragen over geld? Ga dan naar de website van Kandoor.

Wijzer in geldzaken heeft huishoudboekjes op een rij gezet die je kunt gebruiken om overzicht te krijgen in je inkomsten en uitgaven.

Overzicht welke stappen je kunt nemen bij een loonbeslag.

  • Terug naar de kalender