ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Financieel Fit-kalender maart: belastingaangifte

Maart, de maand waarin heel veel mensen hun belastingaangifte indienen. De Belastingaangifte kan bij veel mensen tot zorgen of onzekerheid leiden. Met als gevolg dat ze de aangifte uitstellen of niet indienen of indienen zonder fiscale mogelijkheden te benutten (bijv. aftrekposten).

Wanneer is iemand financieel redzaam? Volgens de Nibud-definitie is iemand financieel redzaam wanneer hij weloverwogen keuzes maakt, zodanig dat zijn financiën in balans zijn op zowel korte als op lange termijn. Dat is niet alleen op het moment dat iemand zelf al zijn geldzaken kan regelen, maar ook dat iemand weet wanneer hij hulp zou moeten inroepen. Het is niet nodig dat iemand zijn eigen Belastingaangifte doet, maar het is wel belangrijk dat iemand zelf actie onderneemt zodat de aangifte gedaan wordt en de juiste papieren worden ingeleverd.

Vorige maand zoomden we in op het herkennen van signalen, zoals frequent ziekteverzuim of concentratieproblemen. Als je naar aanleiding van een gesprek met de medewerker waarin je hebt gevraagd of de medewerker hulp wilt (of een medewerker kaart dit zelf bij jou aan) en het blijkt dat de Belastingaangifte tot zorgen of onzekerheid leidt, dan kun je verwijzen naar partijen die de medewerker kunnen ondersteunen bij de Belastingaangifte. Aangiftehulp is bijvoorbeeld ook aan te raden bij grote life events, zoals het kopen van een nieuw huis, of als iemand gescheiden is.

Als iemand aangiftehulp zoekt, kun je verwijzen naar:

  • Belastingadviseur
  • Belastingkantoor
  • Belastingwinkels
  • Ouderenbonden en vakbonden
  • Bibliotheken
  • Belasting Telefoon

Ook deze maand: de Week van het geld

In 2022 organiseert Wijzer in Geldzaken in de week van 28 maart t/m 1 april 2022 maart de elfde editie van de Week van het geld. Door kinderen al jong te leren om te gaan met geld, wordt de basis gelegd voor financiële zelfraadzaamheid op volwassen leeftijd. Het thema voor 2022 is: “van Doekoe tot Digi”! Hiermee wordt verwezen naar de voortdurende digitalisering, de verschillende verschijningsvormen van geld en betalen, en de veiligheid. Op de website van www.weekvanhetgeld.nl  vind je informatie, tekstjes en filmpjes over het omgaan met geld, zowel voor scholen als voor ouders en kinderen.

Uitzendkracht?

Neem eens een kijkje op de volgende websites:

Op belastingdienst.nl/aangifte vind je een handige checklist om je goed te kunnen voorbereiden op jouw belastingaangifte.

Kosten voor een opleiding zijn soms aftrekbaar. Ga na of je aan de volwaarden voldoet en vul de gegevens aan in jouw belastingaangifte. Hulp nodig? Kijk op belastingdienst.nl/hulp voor de mogelijkheden.

  • Terug naar de kalender