ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Financieel Fit-kalender: vakantiebijslag

Grip op geld en vakantie zijn belangrijk voor de duurzame inzetbaarheid van je werknemers. Mei en juni zijn de maanden waarin veel mensen hun vakantiebijslag krijgen. De periode rondom het uitbetalen van de vakantiebijslag is een goed moment om extra scherp te zijn op signalen die duiden op financiële zorgen.

Uit onderzoek van het Nibud blijkt dat vakantiebijslag de afgelopen jaren meestal gebruikt wordt waar het voor bedoeld is: het betalen van de vakantie. Een kwart van de mensen vult met zijn vakantiebijslag tekorten aan of lost er schulden mee af.

Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat mensen die de vakantiebijslag één keer per jaar in één keer uitgekeerd krijgen, het bewuster besteden. Het is dan meer een echt ‘extraatje’ dan wanneer het maandelijks uitbetaald wordt. Het vragen van een voorschot op vakantiebijslag kan duiden op (beginnende) geldproblemen. De periode rondom het uitbetalen van de vakantiebijslag is dus een goed moment om extra scherp te zijn op eventuele signalen van financiële zorgen. Wijs medewerkers eventueel op de instrumenten en tools zoals budgetcoaching van Doorzaam. Zo kun je als goed werkgever een bijdrage leveren aan het voorkomen van (problematische) schulden bij je werknemers.

Hoe zit het met vakantiebijslag voor uitzendkrachten?

In art. 18 van de ABU-cao en NBBU-cao staat dat vakantiebijslag verschuldigd is over het feitelijk loon. Conform artikel 29 lid 4  wordt de vakantiebijslag in de eerste week van juni uitgekeerd. Artikel 29 lid 5 biedt hierop een uitzondering. Tussentijds uitkeren mag alleen op verzoek van de uitzendkracht wanneer de uitzendkracht een vakantie opneemt en ten minste zeven aaneengesloten kalenderdagen niet aanwezig is wegens vakantie.

Intercedent?

Neem eens een kijkje op de volgende website:

  • Terug naar de kalender