ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Financieel Fit-kalender augustus: life events en financiën

Verwachte en onverwachte life events in de privésfeer kunnen grote invloed hebben op de financiële gezondheid.

Een life event kan voor een verandering in de financiële situatie zorgen. Zeker als de life event onverwacht is, kan het voorkomen dat iemand de verandering niet helemaal goed overziet.  Dat kan tot financiële problemen leiden.

Denk bij deze life events in de privésfeer bijvoorbeeld aan samenwonen of trouwen, een echtscheiding, op jezelf gaan wonen, verhuizen, gezinsuitbreiding of het overlijden van een partner.

Als werkgever kun je je werknemer helpen om hier bewust van te zijn. Als je weet wat er speelt  binnen iemands leven, helpt dat om het gesprek over de financiële situatie te voeren.

Er zijn diverse checklists beschikbaar die mensen kunnen helpen om overzicht te krijgen in hun financiële situatie. Het gesprek kan een eerste aanleiding zijn om stil te staan bij de gevolgen van de situatie en de mogelijke financiële gevolgen. Een (nieuw) geldplan maken, kan hierbij helpen. Kijk voor meer informatie ook bij de maand september van de Financieel Fit-kalender waarin geldplannen verder worden toegelicht.

Naast life events in de privésfeer, kunnen ook situaties in de werksfeer van invloed zijn op iemands financiën. Het moment van indiensttreding is een gelegenheid om je werknemer te ondersteunen bij de financiële gezondheid. In een startpakket kan naast alle onboarding informatie ook informatie worden opgenomen over waar een werknemer terecht kan met vragen over financiën. Start je werknemer vanuit een uitkering? Dan is er een rekenhulp waarmee berekend kan worden wat dat financieel betekent.

Een wijziging in salaris kan gevolgen hebben voor toeslagen die je werknemer ontvangt. Zie hiervoor ook de informatie van november (informatie volgt zsm) – Eindejaarsuitkering en toeslagen. Heeft je werknemer recht op toeslagen, maar deze nog niet aangevraagd? Het is mogelijk om deze tot 1 september van het volgende jaar aan te vragen. Over 2021 mag dus tot 1 september 2022 een toeslag worden aangevraagd.

Als je werknemer graag met iemand praat over zijn of haar financiële gezondheid, dan is dat bijvoorbeeld mogelijk via de gemeente. Daarnaast kunnen er via kandoor.nl vragen gesteld worden over de situatie. De volledig digitale chatbot beantwoordt al veel vragen (70% van het totaal) direct.

Ook is er via een gemeente soms meer mogelijk dan een werknemer denkt. In september is er vaak een mogelijkheid om ondersteuning te vragen bij scholingsmiddelen. Welke mogelijkheden er zijn, hangt af van de gemeente waar de werknemer woont.

Intercedent?

Neem eens een kijkje op de volgende websites:

  • Terug naar de kalender