ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Financieel Fit-kalender: eindejaarsuitkering en toeslagen

Je wilt je medewerker belonen vanwege het goede werk wat er is verricht het afgelopen jaar en geeft een eindejaarsuitkering. Maar dan blijkt ineens dat daardoor de toeslagengrens wordt overschreden en je medewerker toeslag terug moet betalen.

In Nederland hebben huishoudens (bestaand uit 1 of meerdere personen) recht op toeslagen als hun inkomen beneden een bepaalde grens ligt. Er zijn ook algemene toeslagen die niet inkomensafhankelijk zijn. Een voorbeeld hiervan is de kinderbijslag.

De toeslagen die Nederland kent zijn: huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag en het kindgebonden budget.

Voor de inkomensafhankelijke toeslagen geldt per toeslag dat er bepaalde voorwaarden zijn. Zo is voor de zorgtoeslag de inkomensgrens vastgesteld op € 38.5202  per jaar (2023), of € 48.224  als er een toeslagpartner is.

Ook worden er voorwaarden gesteld aan het vermogen dat iemand heeft. Er zijn veel rekenhulpen die kunnen ondersteunen om te bepalen of er recht is op een bepaalde toeslag en hoe het aanvragen in zijn werk gaat. Zie onderaan deze pagina ook de tips en verwijzingen naar relevante websites.

Het is van belang dat wanneer iemand meer of minder gaat verdienen, bijvoorbeeld omdat iemand minder gaat werken door onbetaald ouderschapsverlof, dit tijdig wordt doorgegeven aan de Belastingdienst. Als werkgever kun je je medewerker hieraan herinneren tijdens een gesprek. Zo help je voorkomen dat je werknemer later een bedrag (met rente) moet terugbetalen aan de Belastingdienst of juist te weinig toeslag ontvangt.

Heeft je werknemer geldzorgen? Check dan altijd of er gebruik gemaakt wordt van de toeslagen waar recht op is. Dat kan ervoor zorgen dat er meer grip op de situatie komt. Heeft je werknemer te maken met een levensgebeurtenis waardoor de privé situatie verandert? Ook dat kan invloed hebben op de hoogte van de toeslagen.

Wordt het aanvragen van een toeslag ervaren als een lastige opgave? Er zijn organisaties die kunnen helpen bij de aanvraag waaronder de gemeente, de woningbouwvereniging (huurtoeslag), kinderopvang (kinderopvangtoeslag). Bij de tips onderaan deze pagina staat een verwijzing naar een toeslagenservicepunt in de buurt.

Zorgtoeslag, huurtoeslag en kindgebonden budget kunnen tot 1 september van het volgende jaar aangevraagd worden. Er kan dus bijvoorbeeld zorgtoeslag over 2023 aangevraagd worden tot 1 september 2024.

Intercedent

Neem eens een kijkje op de volgende websites:

  • Terug naar de kalender